Som Noregs leiande rådgivingsmiljø på grovfôr hjelper vi deg med å betre produksjonen ut frå ressursane på garden. Vi hjelper deg med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til betre løysingar. Saman syter vi for større avlingar og rett fôrkvalitet til ein lågare kostnad. Bruk NLR-rådgivaren din!

Dei fleste tenestene innan grovfôrrådgiving vert fakturert timepris frå oppmøte på tunet. Medlemspris: 675kr/Ikkje-medlem: 1350kr.

Les meir om våre tenester. Bestill grovfôrrådgiving i dag.