20210623 115906 Edit
Mange fine dagar i sommar. Her frå Vats i Vindafjord. Foto: Lars Kjetil Flesland

Etne

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Middeltemp

4,7

10,2

15,5

17,2

14,9

13,6

9,7

Maks temp

19,6

22,6

25,9

28,7

25,0

23,8

17,9

Min temp

-4,4

-2,2

5,9

6,7

5,1

5,5

-2,6

Nedbør

75,8

35,6

41,5

118,9

79,6

135,6

409

Tal tørre dagar

19

17

14

12

19

17

3

Hjelmeland

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Middeltemp

4,6

9,4

14,5

15,2

13,0

11,3

7,2

Maks temp

17,7

19,7

23,8

29,5

24,7

20,9

16,6

Min temp

-3,8

-0,2

6,9

5,6

2,5

5,0

-2,9

Nedbør

33,2

41,4

99,2

144,2

70,8

127,1

313,6

Tal tørre dagar

20

16

18

10

17

14

2

Særheim

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Middeltemp

4,9

9,0

13,4

15,8

14,3

13,2

10,0

Maks temp

17,7

18,1

22,8

26,4

22,0

23,4

15,5

Min temp

-2,8

2,0

7,4

9,5

9,0

5,9

2,4

Nedbør

45,8

55,8

62,3

154,0

56,9

62,9

219,0

Tal tørre dagar

18

20

18

13

17

18

3

Vekstsesongen 2021 starta kald men tørr. Fram til om lag 15. mai var det kaldt, med fleire frostnetter først i mai. Dette gjorde at beita kom seint i vekst. Men tørt vær gjorde forholda gode for åkerarbeid og utkøyring av gjødsel og kalk.

Sommaren vart varm med gode vekstvilkår dei fleste stadene. Men på sandjord og i åkerkulturar vart det for tørt, særleg i juni og delvis i august. Slåttane kunne takast i godt vær dei fleste stadene noko som viser igjen i grovforanalysane vi har tatt, - høg TS% og meir energirikt for enn t.d. året før.

Hausten starta tørt i september, men fekk ein særs våt avslutning i okotber.

Samla er vekstsesongen 2021 karakterisert med mange tørre dagar og høgare varmesum enn middel for dei siste 10 åra.