Annonse HMS kampanjeb bokmal

Praktisk HMS-kurs i Valle

Meld deg på til PHMS-kurs torsdag 30. mars, 10:00 - 13:30 på kommunehuset, videokonferanserommet, Kjellebergsvegen 1, 4747 Valle
NLR Agder
Klimabrosjyre 1

Skrev du deg på liste til Klima Førsteråd i November 2022?

I november 2022 hadde vi i NLR et møte om klima og presisjonslandbruk sammen med Bondelaget som snakket som Grytten-rapporten. Da var det mange av dere som skrev dere på liste for å få Klima Førsteråd. Vi har ikke kommet oss gjennom denne lista ennå, og flere av dere lurer sikkert på hva som skjer.
NLR Agder
Bilde til art om arb miljo

God arbeidsstilling sparer deg for ubehag

Bruk noen minutter på å justere arbeidsstillingen i våronna med lange dager i traktoren. Noen enkle justeringer og små pauser i arbeidet er gull verdt for helsa!
NLR Agder
Fullgjodsel uten merkenavn ibs

Mineralgjødselpriser 2023

NB! prisene endrer seg raskt. Mineralgjødsla er historisk dyr i år og prisene på vanlige gjødselslag til grovfôr ligger i størrelsesorden fra 7600-9300 kr per tonn med variasjoner. Prisløypa er lagt, og det innebærer termintillegg utover våren.
NLR Agder
Org prosess

Regionmodellen er effektiv

Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder meiner det vil gagne bonden best om dei ti regionale landbruksrådgjevingane held fram som eigne organisasjonar. Saman med tre andre einingar utarbeidar me planen Alph,a for eit tettare samarbeid i regionmodellen.
NLR Agder
Mineralgjodsel 1

Fallende priser på nitrogengjødsel

Fra mars har nitrogengjødsel fått et vesentlig prisfall, og prisen er nå godt under 7 kr per kg i vårt område.
NLR Agder
Proteinskole Erter Gjerberg

Fagmøte på Konsmo

Det er over 40 påmeldte som kommer for å høre Anders Rognlien fra Yara, Harald Volden fra Tine og ikke minst våre rådgivere i NLR, Svein Lysestøl og Jan K Henriksen ha innlegg om grovfôr og protein.
NLR Agder
Org prosess

Har tru på å fortsette som egen NLR-region i Agder

Styret i NLR Agder har tru på at vi kan fortsette som egen region og utvikle et ennå tettere samarbeid med de andre NLR-regionene med kunnskapsutvikling og likeverdig rådgiving som vil komme alle bønder over hele landet til gode. Derfor er NLR Agder med i prosjektet Alpha sammen med NLR Østafjells, NLR Trøndelag og NLR Innlandet.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 12