Driftsplan KSH

Driftsplan for garden din?

Driftsplan kan vere eit nyttig verktøy for å styre drifta di, ikkje berre i samband med utbygging og finansiering.
NLR Agder
Mineralgjodselspreder

Mineralgjødselpriser

Om ikke mineralgjødsla allerede er handla inn, er det tid for å kjøpe den nå.
NLR Agder
Blomstereng Nibio

Regionalt Miljøprogram og klimatilskot

Regionalt miljøprogram skal stimulere bonden å gjere ein ekstra miljøinnsats. Nytt av året er at det er foreslått eit tilskot for Klimaråd på garden.
NLR Agder
Gode slakteresultarer uten bruk av kraftfor GS 2

Gode resultater uten bruk av kraftfôr

Med god planlegging og mye bruk av belgvekster og spesialprodusert proteinrikt grønnfôr, klarer Ernst Oseassen fra Lista å produsere flotte slaktelam helt uten bruk av kraftfôr.
NLR Agder
Kloverbilde til Jordhelseartikkel ibs

Jorda er ein del av klimaløysinga

I mars i fjor slutta Norge seg til det internasjonale samarbeidet for å auke karbonlagring i jorda. Noko som vil gje positive klimaeffektar.
NLR Agder
Erstatning Brennasen KSH

Inngrep på garden din?

Du har krav på erstatning ved inngrep på eigedomen din. Vi kan rekne ut kva for erstatning du har rett på.
NLR Agder
JAT sau med lam pa beite

Beredskap og kommunikasjon

Koronaens tid har lært oss verdien av å vere føre var, og å kommunisere digitalt og meir presist i ei kompleks verd.
NLR Agder
Styret 06 01 2020 Eikerapen 2 2

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet i NLR Agder blei avholdt på Teams med 19 deltakere og 15 stemmeberettigede. Styret og varapersoner blei gjenvalgt og Brit Mjåland fortsetter som styreleder.
NLR Agder
JKH bringebaer tunell

Sesongarbeidskraft 2021

På grunn av koronasituasjonen er det svært vanskelig å få inn sesongarbeidskraft fra utlandet. Landbruksorganisasjonene samarbeider med NAV om å få til ordninger for å bruke arbeidskraft som allerede er i Norge.
NLR Agder
Nytt fjos pa evje6 Terje Birkeland

Nå går det unna….

Innovasjon Norge melder om stor pågang etter midla til investering i 2021. Start planlegginga tidleg! Me hjelper deg med Driftsplan, Førsteråd bygg og Innovasjonssøknad.
NLR Agder
Markvandring

Verv nye medlemmer og få gavekort!

Vi kjører i gang ei stor vervekampanje der du som medlem får 500 kr per nytt medlem eller HMS-medlem du verver!
NLR Agder
1 2 3 4