Ag forsok timotei for loddesol 3

Markdag engfrø

Markdag i engfrø tirs. 3/5 kl. 18-19 på Løddesøl hos Jan Terje Håkedal.
NLR Agder
Case Amazone nere haugaa

Maskindemo mineralgjødselspreiing

Me har invitert dei største forhandlarane i fylket til å vise fram og testkøyre sin reiskap! 26/4 KVS Lyngdal og 27/4 på Holt kl 10.
NLR Agder
Kalking

Markdag/maskindemo om kalking og jordarbeiding

Me har gleda av å invitere til kombinert markdag og maskindemo onsdag 20. april kl 12 hjå Terje Birkeland, Senumsveien 16, 4735 Evje, ved Evje flyplass. Ingen påmelding.
NLR Agder
Kalking

UTSATT! Markdag variabel spredning av kalk

Markdag hos Arnevik tors 7. april UTSATT pga været! Det blir samme type markdag på Hornnes 20. april og i Grimstad rundt st.Hans.
NLR Agder
Arsmotet 16 03 2022 pa Varodd ibs
Medlem

Årsmøtet i NLR Agder - protokoll

Årsmøtet i NLR Agder blei i år arrangert som eit hybridmøte, dvs både eit fysisk møte på Varodd i Kristiansand, samstundes som det blei strømma på Teams.
NLR Agder
Rundballing S Ly

Våronnmøte Mandal

Siste våronnmøte på Hald senter, Mandal, onsdag 6. april 2022, kl 19.00 Bondelaget og NLR inviterer. Ingen påmelding.
NLR Agder
Akersproyte

Autorisasjonskurs plantevern

Kurs 29. mars og 26. april. For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.
NLR Agder
SL Bygg Kolnes 2aug

Fagmøte korn

Det blir fagmøte om korndyrking, gjødsling og matkorn på Nibio, Landvik torsdag 31. mars kl 19. Klimatisk er det ikke noe som tilsier at Agder ikke kan dyrke mathvete, men det er flere andre utfordringer som må på plass før vi kan satse på mathvete.
NLR Agder
Nettbrett ibs

5-årig gjødslingsplan MÅ søkes om

Alle som mener de kvalifiserer til 5-årig gjødslingsplan MÅ søke kommunene om dette hvert 5. år. Søknadene behandles etter Forskrift om gjødselplanlegging §3.1.
NLR Agder
Gjodselsekker fiska molle oddbjorn lobekk

Gjødselpriser midt i mars

Det har igjen vært en dramatisk økning på gjødsel. Felleskjøpet Agri varsla mandag en økning der i praksis all gjødsla er satt opp til over 10 000 kr per tonn. Forhandlere for Agder har også varsla økning og den er allerede effektuert for noen av forhandlerne.
NLR Agder
JAT kompostfelt grimstad biorest slamkompost biokompost

Våronnmøte Stoa

NLR Agder inviterer sammen med bondelagene i området og Fiskå mølle til våronnmøte mandag 28. mars. Det er utfordringer i kostnadsbildet i landbruket nå, og det er viktig å holde seg oppdatert. Vi vil fokusere på utfordringsbildet, og hva bonden kan gjøre for å holde nede kostnadene.
NLR Agder
Rundballing S Ly

Våronnmøte Byglandsfjord

NLR Agder inviterer sammen med bondelagene i området og Fiskå mølle til våronnmøte på Refsnes hotell, Byglandsfjord 21. mars 2022, kl 19.00. Det er utfordringer i kostnadsbildet i landbruket nå, og det er viktig å holde seg oppdatert. Vi vil fokusere på utfordringsbildet, og hva bonden kan gjøre for å holde nede kostnadene.
NLR Agder
Arsmotet 16 03 2022 pa Varodd ibs

Årsmøtet i NLR Agder

Årsmøtet i NLR Agder blei i år arrangert som eit hybridmøte, dvs både eit fysisk møte på Varodd i Kristiansand, samstundes som det blei strømma på Teams. Det var 16 som deltok fysisk og 8 var med digitalt på årsmøtet i NLR Agder på Varodd i går kveld. 21 var stemmeføre. Nestleiar i styret, Ole Helle leia møtet. Brit Mjåland blei attvalt som styreleiar, og Bernhard Arnevik og Per Try blei attvalt som styremedlem. Kari Kleivset Brunvatne orienterte om prosjektet Matregion Agder og ho fekk eindel tilbakemeldingar på kva som skal til for at det skal dyrkast meir mat på Agder. Etterspørsel, enkel distriubusjon og først og framst lønsemd er viktige faktorar. Protokollen blir lagt ut neste veke når den er underskriven.
NLR Agder
1 2 3 4 5 6