Kloverbilde til Jordhelseartikkel ibs

Jorda er ein del av klimaløysinga

I mars i fjor slutta Norge seg til det internasjonale samarbeidet for å auke karbonlagring i jorda. Noko som vil gje positive klimaeffektar.
NLR Agder
Erstatning Brennasen KSH

Inngrep på garden din?

Du har krav på erstatning ved inngrep på eigedomen din. Vi kan rekne ut kva for erstatning du har rett på.
NLR Agder
JAT sau med lam pa beite

Beredskap og kommunikasjon

Koronaens tid har lært oss verdien av å vere føre var, og å kommunisere digitalt og meir presist i ei kompleks verd.
NLR Agder
Styret 06 01 2020 Eikerapen 2 2

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet i NLR Agder blei avholdt på Teams med 19 deltakere og 15 stemmeberettigede. Styret og varapersoner blei gjenvalgt og Brit Mjåland fortsetter som styreleder.
NLR Agder
JKH bringebaer tunell

Sesongarbeidskraft 2021

På grunn av koronasituasjonen er det svært vanskelig å få inn sesongarbeidskraft fra utlandet. Landbruksorganisasjonene samarbeider med NAV om å få til ordninger for å bruke arbeidskraft som allerede er i Norge.
NLR Agder
Nytt fjos pa evje6 Terje Birkeland

Nå går det unna….

Innovasjon Norge melder om stor pågang etter midla til investering i 2021. Start planlegginga tidleg! Me hjelper deg med Driftsplan, Førsteråd bygg og Innovasjonssøknad.
NLR Agder
Markvandring

Verv nye medlemmer og få gavekort!

Vi kjører i gang ei stor vervekampanje der du som medlem får 500 kr per nytt medlem eller HMS-medlem du verver!
NLR Agder
NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2651

Fortsatt heimekontor, men enkelte markdager

Vi har fortsatt heimekontor som hovedregel, men bruker kontorene etter behov ifm. utearbeid. Og for ansatte i Kristiansand kommune er det påbudt. Vi åpner for fysiske møter i form av markdager fra mandag 7. juni. samtidig har vi enkelte fagmøter på Teams. Vi tar fôrprøver og gårdsbesøk og HMS-besøk etter avklaring med bonden.
NLR Agder
Ny avloyser i Adneram 2020 ibs

Med telemarkskyr og sau i Ådneram

Olaug og Aadne Ådneram driv gard øvst i Sirdal, på 600 m.o.h. Som mange andre i området, driv dei med sau og har bygd nytt sauehus.
NLR Agder
3 slatt hos Roy Vidar Svendsen

Klimakalkulatoren for Agderbonden

De tre infomøtene om klimakalkulatoren blei på grunn av korona omgjort til et videomøte på Teams med 40 deltakere.
NLR Agder
1 2