AG grodt drenering per Try sogne apen groft vinter 5

Økt grøftetilskudd

For drenering er nye satser 4000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4000 kroner per dekar berørt areal.
NLR Agder
Havrekontroll hos Hakedal og familien11 07 2023 ibs

Havrekontrollen i gang!

NLR Agder har hvert år i oppdrag å kontrollere havreåkrene som skal gå til rein, glutenfri havre. I år er det 1300-1400 daa, og vi er omtrent halvveis i kontrollen.
NLR Agder
Nedborsmaler

Nedbør på Agder

Sjekk den ukentlige nedbøren her. Det har kommet over normalen med nedbør på Agder i juli. Se oversikten for Agder i tabellen.
NLR Agder
Torke

Viktig møte om tørkeutfordringene på Agder

Vi inviterer til stormøte på Majorstuen på Evjemoen fredag, 16. juni kl 13:00. Du kan også delta via teams. Det blir i tillegg gjort opptak av møtet så du kan se det i etterkant. Hovedtemaer vil være erstatningsordninger og driftstilpasninger.
NLR Agder
Arsmote 2023 16
Medlem

Ekstraordinære årsmøter i juni

Styret i NLR Agder innkaller til to ekstraordinære årsmøter, 15. juni og 19. juni kl 19:30. Årsaken er at NLR Trøndelag og NLR Innlandet har sagt nei til sammenslåing, og alle NLR-enheter som har sagt ja til sammenslåing, må derfor behandle en ny sammenslåingsavtale i to ekstraordinære årsmøter.
1 2 3 4 ... 12