NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2651

Fortsatt heimekontor, men enkelte markdager

Vi har fortsatt heimekontor som hovedregel, men bruker kontorene etter behov ifm. utearbeid. Og for ansatte i Kristiansand kommune er det påbudt. Vi åpner for fysiske møter i form av markdager fra mandag 7. juni. samtidig har vi enkelte fagmøter på Teams. Vi tar fôrprøver og gårdsbesøk og HMS-besøk etter avklaring med bonden.
NLR Agder
Ny avloyser i Adneram 2020 ibs

Med telemarkskyr og sau i Ådneram

Olaug og Aadne Ådneram driv gard øvst i Sirdal, på 600 m.o.h. Som mange andre i området, driv dei med sau og har bygd nytt sauehus.
NLR Agder
3 slatt hos Roy Vidar Svendsen

Klimakalkulatoren for Agderbonden

De tre infomøtene om klimakalkulatoren blei på grunn av korona omgjort til et videomøte på Teams med 40 deltakere.
NLR Agder
1 ... 10 11 12