Norsk Landbruksrådgiving Øst utvikler og leverer kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vi formidler kunnskap til 2.900 planteprodusenter, utfører årlig 200 feltforsøk og deltar i flere FoU-prosjekter. Vår visjon er; å levere kompetanse for framtida!

NLR Øst er organisert i følgende fagområder; Korn-, frø- og oljevekster, grovfôr, poteter, grønnsaker, økologisk landbruk, jord, miljø, klima, maskin og presisjonslandbruk, landbruksbygg, økonomi og HMS. Fagområdene betjenes av 50 medarbeidere som er fordelt på fire kontorer; Øsaker i Sarpsborg, Huggenes i Moss, Hvam på Romerike og Kirkenær i Glåmdalregionen. Vårt geografiske nedslagsfelt er tidligere Østfold og Akershus fylke i tillegg til Glåmdalsregionen i Innlandet.

Forsøkstekniker innen jordbruksvekster og miljø

Til vår forsøksgård på Roverud og vårt kontor på Kirkenær i Innlandet, søkes tekniker innen jordbruksvekster og miljø i inntil 100 % stilling. Arbeidsoppgavene vil være forsøksarbeid, jordprøvetaking, gjødselplanlegging, evt. dreneringsplaner, samt administrasjon av gårdsdrift og forsøksutstyr,

Vi søker personer med:

 • Gode kunnskaper og kompetanse innen fagområdet.
 • Helst agronom, agroteknikerutdannelse eller tilsvarende.
 • Ønskelig også med god teknisk innsikt og erfaring innen fagområdet.
 • Evner til selvstendig arbeid og samtidig gode egenskaper for samarbeid.
 • Det er også ønskelig med IT-kompetanse.
 • Førerkort for bil og helst tilhenger

Vi kan tilby:

 • Utfordrende faglig arbeid i et aktivt miljø med gode muligheter for utvikling.
 • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Skriftlig søknad og CV sendes til e-postadresse: hr.ost@nlr.no

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Signe M. Mellem, Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf. 48 02 73 53.

Søknadsfrist 1. oktober 2022