Innlogging på våre nettsider går via produsentregisteret, så enten du klikker «Logg inn» øverst i høyre hjørne på denne siden, eller du kommer til et innloggingsvindu fordi du forsøker å få tilgang til en låst artikkel, vil du bli sent videre for pålogging. Når du har logget inn sendes du automatisk tilbake til oss.

Skjermbilde2
Bruk ditt produsentnummer når du skal logge inn.

Innloggingsdetaljer

Brukernavnet er ditt produsentnummer. Om du ikke husker produsentnummeret ditt klikker du «Glemt prod.nr.», så får du hjelp til å søke det opp.

Passordet er det samme som når du logger inn i produsentregisteret på andre nettsider. Dette passordet har du laget selv, så dersom du ikke husker det kan du klikke «Glemt passord» og følge oppskriften for å lage et nytt.

Mangler produsentnummer

Dersom du ikke har et produsentnummer skal du ha fått tilsendt en e-post fra oss som leder til et skjema hvor vi ber om noen opplysninger fra deg. Når du har fylt ut dette skjemaet, får du etter hvert tildelt et fiktivt produsentnummer.

Får du det ikke til?

Kontakt meg!