14. til 16. november var det kurs på Gardermoen for ansatte og tillitsvalgte i Norsk Landbruksrådgiving, og hele 301 stk var tilstede. I den anledning ble totalt elleve rådgivere med 25 års fartstid i «det norske forsøgsvæsen» slått til riddere av det gylne grev under en festmiddag. Tre av de elleve som fikk det gylne grev var ansatte fra NLR Nord Norge.

Fra venstre: Ingrid Myrstad, grønnsaksrådgiver, Tone Andersen, økonomileder og Are Johansen, jord- og dreneringsrådgiver.

Vi gratulerer!

Foto Ragnhild Renna
Etter å ha jobbet i 25 år i NLR så er det nok mange som kjenner igjen de trivelige fjesene her. Foto: Ragnhild Renna