Gjødslingsplanlegging og skiftevurderinger er en kontinuerlig prosess. For et best mulig resultat er det bra å lage seg ei oversikt denne vekstsesongen med vurdering av tiltak i planteproduksjonen for neste sesong.

  • Hvilke vekster skal være hvor
  • Hvor skal det fornyes
  • Hvilke skifter skal ligge som før?

Det er hos noen behov for å ta ut nye jordprøver og dette tar tid; både uttaket, innsending og analyseringstid gjør at resultatene fra prøver tatt på høsten sjelden er klare før tidligst før jul. For alle andre kan gjødslingsplanen påbegynnes på tidlig høst. Ikke nøl med å gi beskjed til din rådgiver.

For medlemmer er gjødselplan og jordprøver inkludert i medlemsprisen. Ønsker du å bli medlem, følg linken under!