Den 1. januar 2016 ble kravet om sertifikat for varme arbeider gjeldende også for landbruket og bønder. Siden den gang har Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet hatt mange bønder på dette kurset.

– Det var svært mange som tok kurset hos oss i 2017. Det er nå fem år siden, og sertifikatets levetid vil være over i løpet av inneværende år. For at man skal ha gyldig sertifikat for varme arbeider, må det fornyes hvert femte år, sier Tore Jevnaker, HMS-rådgiver og kursholder i NLR Innlandet.

Skjermbilde 2020 10 28 kl 13 29 23

Et godt kurstilbud

Rådgiveren har derfor satt opp en rekke kurs fordelt over hele Innlandet.

– Sjekk ditt sertifikat og utløpsdatoen for dette, og meld deg eventuelt på et av våre kurs, lyder oppfordringen fra Jevnaker.