Førsteslåtten er i gang i de tidligste delene på Agder, og mer og mer bærer preg av tørke nå. Det meldes kommende uke gjennomgående høye temperaturer og ingen nedbør. Temperaturen har vært relativt moderat i mai, og dette bør kunne gi forhold for brukbare avlinger ved kysten der vinteroverlevelsen har vært grei.

Det kan være svært aktuelt med vanning av gjenlegg som har spirt, og eng som skal slås et stykke fram i tid. Mye av enga ved kysten til høytproduserende dyr vil bli slått denne og neste uke, og vil neppe bli prioritert med vanning. Det har stedvis vært vannmangel på skarp sandjord allerede fra slutten av forrige uke. Dette blir en utfordring for en del innlandsstrøk som enda har en del igjen til slåtten. Gjenveksten på beitene kan også bli en utfordring. Det er allerede tørkeskada eng innover i landet som må slås da tørkeutviklinga er kommet for langt. Da er det beste tiltaket å få slått, og sette i gang med gjødsling og vanning dersom det er mulig.

For hver dag som går vil det ellers bli utsatt vekststart, økt underskudd på vannbalansen, og dårligere gjødselvirkning av påført husdyrgjødsel. Vanning kan bidra til bedring av dette, og kan være et økonomisk fornuftig tiltak.

Det som skjer ved tørkestress er at planten beskytter seg mot uttørking ved å bygge tykkere cellevegger. Parallelt med dette synker fordøyeligheten av graset. Mange tenker at de skal sikre seg i forhold til å få nok fôr med å vente med slåtten. Dette kan være en dyr strategi dersom du skal trenger fôr av høy kvalitet, og alternativet til tidlig slått gras er dyrt kraftfôr. Det kan også være dyrt å få tak i grovfôr av god kvalitet. Mye taler for at det beste grassurfôret skal du produsere sjøl.

Sjekk enga di for tørke!

Når tørke oppstår lukker spalteåpningene seg hos plantene. Transpirasjonen, (fordampninga) fra planetene medfører at planten i tillegg til vann også kvitter seg med varme. Når spalteåpningene lukker seg vil temperaturen i plantene øke. Dersom man kjenner varme opp mot 30 grader C nedi enga, er det en situasjon med varmestress og tørke. Den letteste tida og oppdage dette på er på formiddagen. Ellers vil sviskader på tørkeutsatte jorder og steder på jordet være indikator på utviklinga framover på andre skifter.

Gjødselpris

Det som er klart er at det blir en vesentlig nedgang i N-gjødsla fra juli. Det vil bli både CAN 27 og Opti NS til salgs for 17-18 kr per kg N fra og med 1. juni. Det er nå klart at det skjer et vesentlig fall i prisen på fullgjødsel i juni, men det er ikke klart akkurat når det blir. En må i så stor grad som mulig unngå å kjøpe fullgjødsel før ny prisperiode. Noe som aktualiserer dette enda mer er den tørken vi ser ut til å gå inn i nå. Uten nedbør kombinert med uttørking av jorda vil hindre oppløsning og videre transport til planterøttene.