Innholdet i en rådgivingsavtale er i utgangspunktet valgfritt, men vi har satt opp et forslag til innhold som vi av erfaring mener er et godt opplegg, her skissert med tre besøk. Du kan fritt utvide pakken som du vil, og fortsatt med redusert timespris.

1. Vi setter ned et mål for din grovfôrproduksjon og tar en gjennomgang av produksjonspotensialet for engene før mineralgjødsling på våren. I tillegg lager vi en plan for eventuell ugrasbekjempelse.

2. Vurdering av slåttetidspunkt. Vi har analysekoffert som kan gi et umiddelbart svar på engas status, samtidig som vi gjør egne vurderinger i felt.

3. Gjennomgang av årets sesong på høsten med fôrprøveuttak/tolkning av tidligere innsendte fôrprøver og gjennomgang av avlingsregistreringer. Sistnevnte er en forutsetning for å kunne drive aktiv oppfølging av måloppnåelse på gården.

Minimum 3 timers rådgiving koster 722,50 per time.

Rådgivingsavtalen må tegnes innen 15 mai.


Ta tak i din rådgiver og bestill ei rådgivingspakke i dag! Det er viktig at vi får inn bestillingene tidlig slik at vi kan planlegge et rasjonelt besøksopplegg.

Et enkelt regneeksempel

Ta kontakt med din rådgiver, eller meld deg på via påmeldingsskjemaet under