Denne sesongen har fram til nå slått ut litt ulikt på forskjellige steder på Agder. Langs kysten har de fleste gode avlinger på 1.slåtten, mens lenger inn i landet er avlingstapet betydelig. 2.slåtten vil for de fleste bli en utfordring om det nå ikke kommer nedbør av betydning snart. 3.slåtten kan bli en redning for mange. I dag er den eneste planten som trives i varmen og tørken det er maisen.

Litt ironisk styrtregna det i 20 minutter underveis i møtet. Vi får håpe på flere slike regnbyger framover.

En kort oppsummering og plansjer brukt i foredragene finner du nedenfor. Det er gjort opptak av møtet, og lenke til dette ligger øverst på siden.

Inger Slågedal, daglig leder i NLR Agder, ønsket velkommen til møtet. Hun fortalte litt om forskjellene på Agder, og at mange føler at sesongen nærmer seg tilstander fra 2018.

Av foredragsholdere var Silje Lunden Gotehus fra Statsforvalteren i Agder førts ut. Hun begynte jobben hos statsforvalteren i mai 208, og fikk den gang en ilddåp i tørkeproblematikken.

Kort oppsummert hva hun sa idag:

Produksjonsviktordningen er åpen for å melde inn avlingssvikt. Noen utfordringer med normtallene som kan slå uheldig ut for noen. Fortsatt er ikke innmarksbeite med i ordningen, dette ble det gitt innspill og kommentar om fra flere i salen at var bviktig å få med inn i ordningen. Endringer som er gjort siden 2018 er at det denne gangen skal kunne justeres etter naturgitte forhold. Statsforvalteren har god dialog med kommunen. Pdd er det 144 foretak som har meldt inn avlingssvikt, hovedsakelig «Grovfôr med husdyrproduksjon». Viktig at du melder fra om mulig avlingssvikt allerede nå! Dette meldes hovedsakelig inn via Altinn (gå rett skjemaet ved å trykke på den gule knappen under!), eller du kan kontakte din kommune som kan legge dette inn for deg. Melder du det ikke inn nå er det større krav til dokumentasjon senere. Merk deg at det å melde inn er ikke en søknad! Søknad sendes senere. Beitelogg er viktig dokumentasjon, skjema finnes på statsforvalterens hjemmeside.

Følg med på statsforvalterens hjemmeside for oppdaterte skjemaer, informasjon mm.

Plansjer fra møtet - her står det også forklart HVORDAN melde en avlingssvikt på nett!

Statsforvalterens hjemmeside

Altinn - melding om avlingssvikt


Josefa Andreassen Torp og Svein Lysestøl fra NLR Agder loset oss gjennom NLR sine tanker om grovfôrstrategi i tørketider. I år blir det viktig å tenke mest mulig, ikke best mulig. Sats på 3.slåtten og utnytt beiteressursene utover høsten!

Vær obs på at det kan bli utvasking av mineraler ved regn, og at man også må sikre kaliumtilførsel før graset går inn i vinterdvale.

Les de faglige rådene HER!

Har du spørsmål - kontakt oss!

Terje Birkeland, melkebonde i Evje, mener selv han har Agders tørreste jord, og har dermed mye erfaring med vanning som han fortalte om i dette møtet.

Kort oppsummert: vanning = mye arbeid! Terje har sandjord langs elva, og må vanne hver eneste sesong. I sesonger som i år er det ekstra krevende. Han er avhengig av vanning for å drive i det omfanget som han gjør. Det er kostbart men helt avgjørende for det arealet hvor han har sin produksjon. Han har 3 punkter som han trekker fram:

  1. Start tidlig nok med vanninga! Det er alfa og omega for å få ønsket avling.
  2. Prioriter den beste enga. Ha den beste enga der du kan vanne.
  3. Det er ikke timer nok i døgnet til å få vannet alt man ønsker, men vann noe. Vanning sikrer deg i hvert fall noe egenprodusert grovfôr.

Jan Karstein Henriksen fortalte om erfaring og forsøk om vanning. han har gjort flere beregnimger og forsøk på vanning. Jordtype, drift, nærhet til vann, «normalår» for din gård m.m har betydning for om det vil lønne seg å investere i vanningsanlegg. Jordtype har stor betydning for behovet for vanning.

Ta kontakt om du har spørsmål, eller trenger hjelp til å finne ut av ditt behov.

Kontaktinfo: Jan Karstein Henriksen

Plansjer fra Jan Karstein sitt foredrag finner du HER.

Jørund Saaghus er HMS-rådgiver i NLR Agder. Han poengterte at det er viktig å ta vare på seg selv når ting blir vanskelig.

Alle har vi forskjellig grense for når noe oppleves som en krise. DIN opplevelse av krise er det avgjørende for å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. Ta vare på deg selv: søvn, mat, drikke og avkobling er avgjørende for å holde humøret og holde koken gjennom sesongen.

Ta vare på kolleger; tørr å ta kontakt. Ta den korte telefonsamtalen og hør hvordan det går, stikk innom, send en melding.

Trenger du noen å snakke med ta kontakt med NLR, vi kan også hjelpe deg videre til BHT eller kommunehelsetjenesten ved behov. Noen ganger trenger man kanskje bare å lufte noen utfordrinegr og bekymringer rundt drifta.

Kontaktinfo: Jørund Saaghus

Plansjene fra foredraget til Jørund finner du HER.

Helt til slutt fikk landbruksorganisasjonene komme med korte innlegg og det var mulighet for å stille spørsmål. Både TYR, TINE, Nortura, Bondelaget og Felleskjøpet fikk anledning til å si noen ord.

Børge Helliesen fra TYR fortalte en kort anekdote som egner seg best live (se opptak), og oppfordret til å ta kontakt ved behov, og å ta vare på seg selv og sin familie. Ikke slit deg ut!

Mari Friestad fra TINE ba bonden om å ha is i magen. Ikke ta noen drastiske avgjørelser uten å ta en prat med en venn, kollega og/eller rådgiver.

Hildur Brøvig fra Nortura oppfordret også til å ha is i magen og ta kontakt ved behov.

Ola Stene fra Felleskjøpet RA opplyste om sine alternativ ved lite grovfôr (Fiber mix mm). Ta kontakt for råd.

Knut Erik Ulltveit fra Bondelaget i Agder hadde dagen før vært på årsmøte i NB, og også her var tørken en viktig del av møtet for de områdene som er berørt. Innspill på å få med utgifter til vanning og innmarksbeite med i produksjonssviktordningen er tatt med i årsmøte. NB og NBS har møte med Sandra Borch mandag 19.6 om tørkesituasjonen sør i landet. NB vil også ha jevnlige tørkemøter framover for å følge opp situasjonen som mange nå sliter med. Ta gjerne kontakt med bondelaget om du har tanker mm. rundt situasjonen.

20230616 131509
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
Salbilde
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
20230616 131518
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
20230616 134326
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
20230616 143914
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
20230616 151028
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
20230616 141212
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
Terje birkeland
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
Hagl
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!
Regn
Bilder fra møtet på Evjemoen om tørken. Ironisk nok styrtregna det i 20 min iløpet av møtet!