2. mars og 6. mars kl 1900 - avholdt

14. mars kl 1900


Det pågår to prosjekter i NLR som begge jobber med å svare ut avtalepartene sitt krav om at NLR må bli mer effektiv, enhetlig og samordna. Prosjekt Omega og prosjekt Alpha. Saken skal opp til behandling i årsmøtet 16. mars og vi ønsker å informere om begge prosjektene på forhånd. Saken blir først presentert ca 30 minutter og deretter er det åpent for spørsmål.

Hilsen styret i NLR Agder