Det er i dag nådd 600 døgngrader i Lyngdalsområdet, og Landvik ligger ca. 2 dager foran fortsatt. Tørken er allerede alvorlig mange steder, og mest på sandjord inn i landet der grasveksten kom i gang seint på våren. Fra 0-400 m.o.h har mange slått nå. Det er i hovedsak tørken som styrer slåttetidspunktet innover i landet. Timoteien er i begynnende skyting innover i landet nå, men mange slår også før dette stadiet pga tørken.

Yr melder i skrivende stund ingen nedbør i neste uke. Det blir også en vesentlig temperaturstigning neste uke, og lengst øst og i Nedre Setesdal kan dagtemperaturen bikke 30 grader. Det blir slått på mye av det gjenværende arealet neste uke.

Flere steder merkes redusert beiteproduksjon nå, men utmarksbeitene kommer godt med nå for de som bruker dette.

Aktuelle tiltak i graskulturen neste uke

Det viktigste fokuset neste uke er å fokusere på vanning for de som har den muligheten. Tidligere har det vært anbefalt å kjøre husdyrgjødsla til 2. slåtten ut, men der det nå er blitt brunt etter tørken vil en ikke anbefale gjødsling, da disse arealene er helt avhengige av nedbør for å få til videre vekst. Fortsatt tenker en at en kan gjødsle med husdyrgjødsel på enger som viser vekstevne etter slått, dvs enger som fortsatt er grønne. Dette bør i så fall være ei fortynna gjødsel. Om man skal spre husdyrgjødsel bør en unngå dager utover neste uke med de høyeste temperaturene.

Bare ring

Det er mange problemstillinger som melder seg nå, og gårdene og geografiene er svært forskjellige. Svært mange ringer, og det er det bare å gjøre, så skal vi hjelpe der vi kan. Vi reiser også gjerne ut for å se på utfordringene.

Det vises ellers til informasjonsmøte på Evje den 16.juni.

Tørkemøte på Evje

Rådgivere i NLR Agder