15. juni var det fysisk årsmøte i Kristiansand som blei strømma på Teams. Til sammen var det 25 deltakere og 22 stemmeføre. Organisasjonssaken blei behandla og det var enstemmig ja til sammenslåing med nye NLR SA og oppløsing av NLR Agder. I tillegg blei Audun Meland valgt til styreleder siden valgte styreleder trakk seg 18. april, og Kristin Eikeland og Oddgeir Steinberg blei valgt som faste styremedlemmer etter at de kom inn som 1. og 2. vara da to styremedlemmer trakk seg. Ny 2. vara blei Jenny Marie Tønnesøl Vesty og Ragnhild Borø Svaland blei valgt til 3. vara.

Det andre ekstraordinære årsmøtet blei holdt på Teams 19- juni med 15 stemmeføre deltakere. Her blei det enstemmig vedtatt både sammenslåing og oppløsing, og sittende styre blei valgt til avviklingsstyre. NLR sentralt har sine to ekstraordinære årsmøter 27. juni med en times pause mellom.

Planen er å stifte nye NLR SA innen 1. juli.