Jeg vokste opp på en sauegård i Folldal og har hatt en interesse for dyr og natur så lenge jeg kan huske. Som ung jobbet jeg hjemme på gården og som budeie i Einunndalen om somrene. interessen ble etter hvert omgjort til en akademisk reise. Jeg fullførte min bachelorgrad i agronomi på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet, og fortsatte deretter med en toårig mastergrad i plantevitenskap ved NMBU. Med denne utdannelsen kan jeg nå kalle meg "sivilagronom."

Kjærligheten førte meg til Bygland i Setesdal, og derfor søkte jeg sommerjobb hos NLR Agder i 2022, jeg trivdes godt og sommerjobben varte ut gjennom semesterstart på høsten, gjennom vinteren, våren og sommeren 2023. Heldig for meg var en ledig stilling som grovfôrrådgiver i Setesdal med kontor på Bygland, som jeg søkte på og fikk. Nå ser jeg frem til mange spennende og innholdsrike år som en del av NLR!