Vi vil gjerne gå gjennom / analysere regnskapet ditt for å se hvor godt driftsplanen som ble utarbeida til utbyggingen stemmer med virkeligheten. Vi ønsker å gjøre dette for å se hvor «skoen trykker» og så lang mulig komme med forslag til å forbedre økonomien i produksjonen din. Vi vil og bruke dette til egen læring for å forbedre kvaliteten på driftsplanene som vi utarbeider for nye utbygginger. Det kan og være til hjelp for andre som tenker å bygge nytt eller renovere gammelt bygg til ammeku. Det er ikke deltakeravgift, men du må stille dine regnskapstall de to siste åra til disposisjon for oss.

Har du spørsmål kontakt Knut Sigurd Haugå tlf. 91360016 evt på epost:

knut.sigurd.hauga@nlr.no

Meld din interesse innen 25. november ved å klikke i lenka under:

Jeg ønsker å bidra i prosjektet