Våronnmøte på Refsnes hotell, Byglandsfjord 21. mars 2022, kl 19.00

NLR Agder inviterer sammen med bondelagene i området og Fiskå mølle til våronnmøte mandag 21. mars.

Det er utfordringer i kostnadsbildet i landbruket nå, og det er viktig å holde seg oppdatert. Vi vil fokusere på utfordringsbildet, og hva bonden kan gjøre for å holde nede kostnadene.

Aktuelle tema:

  1. Gjødselsituasjonen – leveringssituasjonen og prisforventninger framover – Oddbjørn Lobekk, Fiskå Mølle:
  2. Gjødslingsråd i ei tid med høge priser -Svein Lysestøl, NLR Agder
  3. Aktuelt om såvarer – Oddbjørn Lobekk.
  4. Aktuelle tiltak innen presisjonslandbruk for mer lønnsom drift og optimal husdyrgjødselbruk – Karstein Henriksen, NLR Agder

Det blir enkel servering med rundstykker og kaffi.

Påmelding innen fredag 18.03 kl 16:00 til NLR Agder.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Arrangørene