Prisvinneren produserer kjøtt og kulturlandskap med gamle husdyrraser i trua naturtyper ute på øyer med lyngssviing og oppe til fjells i Salmeli. Det er viktig med beitedyr forå opprettholde et kulturlandskap som er rikt på biologisk mangfold. Og det er viktig å bevare gamle husdyrraser som er tilpassa et slikt landskap.