Valg av mineralgjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel

Agronomisk sett er det ikke nødvendigvis ei stor ulempe å kjøpe et annen gjødselslag i enkeltår, men må man kjøpe fullgjødsel 22-2-12 istedenfor Opti NS snakker vi om en økning av N-prisen på 50 % utfra de prisene som har vært. Da kjøper man masse dyrt fosfor og kalium som det ikke er behov for i produksjonen.

Aktuelle gjødselslag uten husdyrgjødsel, koster nå over 30 kr per kg N, eller over 8000 kr per tonn. Det har vært stor etterspørsel etter Opti NS, og noen av aktørene er tomme for denne gjødsla. Et alternativ til Opti NS er NPK 27-2-4 (3S) fra Yara. Fullgjødsel 25-2-6 er et annet alternativ, og dersom prisen på nitrogengjødsel øker videre, uten at fullgjødsla øker tilsvarende, kan man komme i en situasjon der alternativene blir ganske like mht N-pris. Kalksalpeter er rimelig per tonn, men har bare 16 % N og derfor er den en god del dyrere enn de andre alternativene og lite aktuelt.

Valg av mineralgjødsel på jord uten husdyrgjødsel

I år er foreløpig ikke fullgjødsel 22-3-10 tilgjengelig blant hovedaktørene her i sør. For å erstatte den vil det være mest aktuelt å bruke fullgjødsel 22-2-12 eller Optil NK 22-0-12 (3S) med Selen (avhengig av fosforbehovet). På beiter om våren kan fullgjødsel 25-2-6 være aktuell.

En bør vurdere hvor mye man trenger av den dyreste gjødsla i den situasjonen vi har nå. Det kan være aktuelt å bruke fullgjødsel 22-2-12 på jord man tidligere har brukt fullgjødsel 18-3-15. Til tredjeslåtten vil man normalt anbefale å bruke kun mineralgjødsel, da husdyrgjødsel brukes mer effektivt tidligere i sesongen. De fleste steder er det mest aktuelt å bruke fullgjødsel 25-2-6 og fullgjødsel 22-2-12/Opti NK 22-0-12 (3 S). På nye enger bør en være spesielt oppmerksom på å gi tilstrekkelig kalium ved sesongslutt.

Til beiter er fortsatt Helgjødsel et noe dyrere alternativ enn fullgjødsel for eksempel fullgjødsel 22-2-12, men det kan likevel være aktuelt på grunn av andre fordeler som organiske gjødselslag gir, bl.a. en jevnere næringstilførsel gjennom sesongen.

Vær oppmerksomme på næringskonsentrasjonen!

Når man studerer prislista må man være oppmerksom på at næringskonsentrasjonen i gjødsla varierer, og ikke bare se på tonnprisen. Kalksalpeter er et godt eksempel som koster ca 2000 kr mindre enn Opti NS. Den har bare 60 % av nitrogenet i forhold til Opti NS, hvilket innebærer at man må tildele desto mer mengde.

Hva gjør jeg nå?

I gjødslingsplanen vurderer man aktuelle gjødseltyper opp mot pris, og det er lurt å ringe din gjødslingsplanlegger. Det viktigste er likevel at man får bestilt vårgjødsla omgående, og her er noen praktiske tips. Fjorårets mengde og typer er gjerne rettledende for årets behov. Prisene vi har akkurat nå vil antagelig gjelde ut måneden for Fiskå, og FKRA sin prisliste gjelder per nå til og med 14/9. Det vil variere noe mellom aktørene hva den enkelte har inne. Det å sikre seg varer til dagens pris kan fort være den enkeltbeslutning man sparer mest penger på for 2023. Om man skal bestille hele årets behov nå, er det altfor mange usikkerheter til å si noe kvalifisert om. Mange velger likevel å sikre seg hele årets behov. Det eneste som er rimelig sikkert er at situasjonen med høye priser vedvarer også utover i 2023.

Vi får spørsmål om det virkelig lønner seg å kjøpe gjødsel på disse prisene. Det vi vet er at det også i år vil bli kostnadskompensasjon i jordbruksavtalen. Dette vil falle forskjellig ut på ulike typer produksjoner og brukstyper. Det vi vet er at det lønner seg mer å drive intensivt framfor å drive ekstensivt. En ekstensiv produksjon vil bl.a. øke kostnadene på kraftfôr og evt. innkjøpt fôr. Det kan være fristende å gjødsle svakere, men det vil ha konsekvenser. NLR Agder vil følge opp med informasjon om tema knyttet til driftstilpasninger til situasjonen vi står i.

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt for å diskutere gjødselinnkjøp på ditt bruk for å gjøre dette mest mulig tilpasset gårdens økonomi og driftsopplegg.