Program:

-Gryttenutvalget og arbeidet med å tette inntektsgapet v/ Knut Erik Ulltveit, leder i Agder Bondelag

-Presisjonsjordbruk – framtidsretta teknologi v/ NLR-Agder

-Pizzapause

-Klimakalkulatoren - også verktøy for sparte kostnader v/ Bondelagets spydspissbønder og klimarådgivere fra NLR-Agder og TINE

-«Maten har ikke skylda» v/ Kirsti Winnberg, doktorgradsstipendiat NMBU/Geno

Møtene holdes her:

Onsdag 9. nov. kl. 19 – 22 på Kvåstunet i Lyngdal

Torsdag 10. nov. kl 11 - 14 på Evje folkehøyskole, Evjemoen

Torsdag 10. nov. kl. 19 – 22 i festsalen Holt landbruksskole, Tvedestrand