Smågnagerkurs i høst

NLR Agder tilbyr flere gnagerkurs i høst rundtomkring på Agder. Det første var i Kristiansand 20/9. De neste er 3/11 i Evje sentrum, 22/11 på Kvåstunet, 24/11 på Nibio Landvik og 1/12 på FKRA Kr.sand. Gnagerkurset som var satt opp på Holt Landbruksskole 19/10 er AVLYST pga få påmeldte.

Det tilbys også et gnagerkurs på Teams 25. november kl 10-15.

Kursavgift: 1550 kr for medlemmer/3100 kr for ikke-medlemmer

PÅMELDINGSSKJEMA


Autorisasjon for bruk av gangermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke noen gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er på man:

  • har tatt tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus / rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter / avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være tilgjengelige av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Regelverk Bestemmelser om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Tilsyn og kontrollkommunikasjon (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å synkronisere bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriserer å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med ved bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmiddel og dyrehelse / dyrevern ta tilsyn med gnagermidlene ikke plassere slik at det er en risiko for mat og dyr.