Førsteslåtten er kommet langt ved kysten, og står for døra lenger inn i landet. Utgangspunktet tidlig i vår var tørke, men etter hvert er det blitt en del regn, og særlig i den vestligste delen av Agder. Både på Landvik og i Lyngdal har det vært ca 80 mm regn de siste 30 dager.

Inntrykket er at avlingene er litt under normalnivå på vanlig sandjord i kystnære strøk, men at de flere steder er blitt bedre enn det utsiktene midt i mai tilsa. På mer moldholdig jord og jord i innlandet som har fått tilstrekkelig regn, er utsiktene til gode avlinger ganske gode. Setesdal har hatt lite nedbør og også her forventes det avlingsreduksjon særlig på de mest tørkeutsatte områdene.

I år har det vært utfordring med å oppnå høyt protein i slåtteklart gras. Proteinnivåene ved begynnende skyting har i våre grasanalyser vært lave. Ved kysten var optimal slåttetid til melkeku rett før og i pinsa, tidligst i øst, og 2-3 dager seinere i vest. De som slo da har fått gode spredeforhold på husdyrgjødsla og mineralgjødsla, og med dette lagt et veldig godt grunnlag for ettervekst og etter hvert en god andreslått.

Etter pinse har det vært svært variable nedbørsforhold som har gjort fortørking vanskelig. Mange også i kystnære strøk har venta med slåtten til denne uka. Med en slått nå blir det nødvendigvis lavt protein i graset, og noe høyere kraftfôrkostnader enn ønskelig. Det er viktig i denne sammenheng å fokusere på optimal gjødsling og plantevern nå slik at utgangspunktet blir godt ved neste slått. For de med tre slåtter er det ennå mulig å høste mye godt fôr av god kvalitet. Det bør de aller fleste steder gjødsles normalt til andreslåtten for å sikre et godt proteinrikt fôr. Der det har vært veldig tørkeutsatt og lave avlinger kan en vurdere å holde litt igjen på nitrogengjødsla. Gjødsla er blitt noe billigere nå, og sjøl om det er dyrt, vil det etter all sannsynlighet bli dyrere å kjøpe protein i form av kraftfôr enn å produsere proteinet sjøl i graset.

I innlandet er en nå flere steder rett i den aktuelle slåttetida, og en har noen fine dager nå, i hvert fall fram til fredag med oppholds og rimelig fint vær de fleste steder. Det meldes de aller fleste steder om regn fredag, og det vil være veldig aktuelt å spre husdyrgjødsel under slike forhold. Været framover ser ustabilt ut i den vestre delen av Agder, mens lenger øst er det meldt lite eller ingen nedbør utenom nå før helga.

Døgngradene kryper nå over 700 lengst øst, og det er aktuelt med slått til hestehøy nå flere steder langs kysten.

Kort oppsummert er det ennå gode muligheter for å få mye og godt grovfôr også i år ved å gjøre arbeidsoperasjonene på de rette tidspunktene.