Der var økobønder fra Gjøvdal i Øst, til Lista i Vest som samla seg til julemøte på Mjåland gård tirsdag 6 desember.

Der fikk de høre om verdien av husdyrgjødsla og hvordan utnytte den best med økende gjødselpriser og maskinkostnader.

Rådgiver Jan Karstein Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder hadde kjørt nye beregninger med oppdaterte priser slik at han kunne servere oss gode råd for hvordan utnytte husdyrgjødsla best.

Etter den faglige biten var det tid for Julemat og det sosiale sto i sentrum.