Krig i Ukraina og ustabilitet i verdensmarkedet gjør at norsk kornproduksjon er aktuell som aldri før. Samtidig er lønnsomheten usikker på grunn av de ekstreme gjødselprisene og usikkerhet om kompensasjon. Norge trenger både fôrkorn og matkorn, og Regjeringen har gått langt i å love at lønnsomheten skal sikres. Agder har ingen stor kornproduksjon, og tradisjonelt har det blitt fôrkorn i vestre og indre strøk, og noe mathavre i Arendal/Grimstad/Froland-området. Mathvete har vi hatt veldig lite av, men i dagens situasjon er et mer interesse enn på lenge. Klimatisk er det ikke noe som tilsier at Agder ikke kan dyrke mathvete, men det er flere andre utfordringer som må på plass før vi kan satse på mathvete.

Påmelding pga servering.

Program:

  • Den internasjonale forsyningssituasjonen for mat og innsatsvarer. Statsforvalteren i Agder, v/Tore Haugum
  • Gjødsel og såkorn, markedsituasjonen, tilgang og priser. Mottak av mathvete på Agder? Felleskjøpet RA, v/ Jens Randby
  • Dyrking av mathvete. Praktiske erfaringer, v/Tor Helge Arnevik
  • Muligheter innen mathavre og åkerbønner, v/Hogne Prestegård
  • Aktuelle sorter og dyrkingsteknikk korn 2022, v/ Sigbjørn Leidal