Påmelding

Hvem trenger plantevernkurs?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kursstart.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

For dere som er med på kurs på teams, får dere få tilsendt en link på e-post og kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd.

Tidspunkt:

1. gangs kurs: (2 dager)

Velg en av disse dagene:

 • Tirsdag 15. februar kl 9-14, Teams.
 • Fredag 25. mars kl 9-15, Søgne vgs.
 • Tirsdag 29. mars kl 9-15, NIBIO Landvik Grimstad
 • Tirsdag 26. april kl 9-15, Tvedestrand vgs. på Holt.
 • + en av disse dagene:
 • Onsdag 16. februar kl. 9-13, Teams. Eksamen: Torsdag 17. februar kl 18-19.30 på e-post.
 • Fredag 1. april kl 9-14, Søgne vgs. (+ 1t eksamen)
 • Fredag 29. april 9-14, Tvedestrand vgs. på Holt. (+ 1t eksamen)

Fornying: (velg en av datoene)

 • Tirsdag 15. februar kl 9-14, Teams. Eksamen: Torsdag 17. februar kl 18-19.30 på e-post.
 • Fredag 25. mars kl 9-15, Søgne vgs. (+ 1t eksamen)
 • Tirsdag 29. mars kl 9-15, NIBIO Landvik Grimstad. (+ 1t eksamen)
 • Tirsdag 26. april kl 9-15, Tvedestrand vgs. på Holt. (+ 1t eksamen)
 • Eksamen:

Fysisk kurs: Hvis du deltar på fysisk kurs så er det eksamen i timen etter kurset. For de som tar kurset for første gang, så er det i timen etter 2. kursdag.

Teams: For dere som er med på teams blir den utført som hjemmeeksamen. Dere må ha Word eller Adobe (gratisprogram) installert på PC før eksamen starter. Dere vil få tilsendt eksamen på e-post til avtalt klokkeslett. Dere besvarer eksamen alene, men hjelpemidler er tillatt. Eksamenstiden er satt til 1,5 time. Dere må sende tilbake utfylt eksamensbesvarelse før utløpt tidsfrist. Har dere spørsmål om dette ta kontakt med: Ellen Synnøve Eskeland, Eskeland, fmavese@statsforvalteren.no eller Solfrid Mygland, fmavsmy@statsforvalteren.no

Eksamensdato på teams (velg en dato)

 • Torsdag 17. februar kl.18-19.30
 • Torsdag 10. mars kl. 18-19.30
 • Torsdag 12. mai kl.18-19.30

Kursavgift inkludert eksamensavgift:

 • 1. gangskurs: 2700, for medlemmer: 3700,- for ikke-medlemmer
 • Fornying 1350,- for medlemmer i NLR Agder, 1850,- for ikke-medlemmer
 • Boka” Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 509,- Bestilles ved påmelding. Boka bli tilsendt i posten, i forkant av kurset.

Kurslærer: Astrid Gissinger, ag@nlr.no, tlf. 917 63 115

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Agder