For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Tidspunkt:

1. gangs kurs: (2 dager)

Velg en av disse dagene:

  • Tirsdag 29. mars kl 9-15, NIBIO Landvik Grimstad
  • Tirsdag 26. april kl 9-15, Tvedestrand vgs. på Holt.

+ en av disse dagene:

  • Fredag 1. april kl 9-14, Søgne vgs. (+ 1t eksamen)
  • Fredag 29. april 9-14, Tvedestrand vgs. på Holt. (+ 1t eksamen)

Fornying: (velg en av datoene)

  • Tirsdag 29. mars kl 9-15, NIBIO Landvik Grimstad. (+ 1t eksamen)
  • Tirsdag 26. april kl 9-15, Tvedestrand vgs. på Holt. (+ 1t eksamen)

Eksamen:

På fysisk kurs så er det eksamen i timen etter kurset. For de som tar kurset for første gang, så er det i timen etter 2. kursdag.