NLR Agder har 1268 medlemmer fra alle kommuner i Agder, store og små bruk med alle typer landbruksproduksjoner. Det tilsvarer en dekningsgrad på 70 % i gjennomsnitt for de 25 kommunen i det nye Agderfylket. Dette er ei nettoøkning på 10 medlemmer fra i fjor, og det er gledelig at så mange allerede er medlemmer og bruker oss aktivt.

Vervekampanjen 2021

Målet er å verve mange nye medlemmer til NLR Agder og øke antall HMS-medlemmer. De som allerede er medlemmer kan verves som HMS-medlem, og bli med i avdeling Helse Miljø Sikkerhet.

Fordeler NLR Agder-medlem:

 • Topp rådgiving av faglig flinke rådgivere innen alle produksjoner (grovfôr, engfrø, korn, potet, grønnsaker, frukt, bær, kulturlandskap, jord, klima, miljø, økologisk, maskin- og presisjonsteknikk, økonomi, bygg, HMS)
 • Nye medlemmer får en gratis time rådgiving på gården
 • Nye unge bønder < 35 år får gratis gjødslingsplan og jordprøvetaking det første året
 • Egen timepris for medlemmer
 • Rabatt på rådgiving gjennom rådgivingsavtaler
 • Rabatt på kurs og sertifiseringer
 • Med i et godt fagmiljø med uavhengig rådgiving der du får faste rådgiver/e knytta til din/dine produksjon/er.

Fordeler HMS-medlem:

 • HMS vernerunde på gården hvert 3. år
 • Yrkesretta helsesjekk på BHT (Mandal og Stamina, Arendal) hvert 3. år
 • Praktisk hjelp med KSL-egenkontroll og påkrevd dokumentasjon
 • Rabatt på kurs (Praktisk HMS-kurs, Varme arbeider, Maskinfører, Inn på tunet o.l.)
 • Hjelpemiddelsøknader til NAV
 • Foredrag om HMS-tema som brann og el-sikkerhet, psykisk helse, traktor og maskiner
 • Rimelig kontroll av brannslukkingsapparater
 • SHA byggeplan
 • Krisebistand i forbindelse med hendelser av alvorlig karakter
 • HMS-medlemskap utløser en betydelig bonus i flere forsikringsselskaper

HMS-medlemmer kan også få et ekstra HMS-besøk på gården og en ekstra helsekontakt med BHT i hver treårsperiode.

Tabell: Antall medlemmer i NLR Agder per kommune i 2020, i prosent av antall bønder som søker produksjonstilskudd.

Kommunenavn

Antall medlemmer

Søker prod.tilskudd

Dekningsgrad %

Antall potensielle medlemmer

Arendal

57

111

51

54

Birkenes

43

67

64

24

Bygland

26

40

65

14

Bykle

8

13

62

5

Evje og Hornnes

37

58

64

21

Farsund

117

147

80

30

Flekkefjord

52

91

57

39

Froland

11

53

21

42

Gjerstad

12

22

55

10

Grimstad

93

112

83

19

Hægebostad

52

64

81

12

Iveland

13

21

62

8

Kristiansand

109

138

79

29

Kvinesdal

103

117

88

14

Lillesand

24

38

63

14

Lindesnes

164

240

68

76

Lyngdal

105

134

78

29

Risør

11

14

79

3

Sirdal

47

65

72

18

Tvedestrand

19

34

56

15

Valle

38

53

72

15

Vegårshei

10

17

59

7

Vennesla

53

74

72

21

Åmli

20

46

43

26

Åseral

44

45

98

1

SUM

1084

1545

70

461

VERVEPREMIER