Nye nasjonale regler for koronatiltak trådte i kraft torsdag 9. desember, og de skal vare i fire uker, fram til 5. januar. Med sterkt økende smitte og omikronviruset i omløp, er det sannsynlig at restriksjonene vil vare også utover i januar. Arrangørkomitèen for Sørlandssamlinga valgte derfor å avlyse arrangementet.

I NLR Agder har vi ikke planlagt flere fysiske arrangementer før nyttår. Vi følger situasjonen nøye, både nasjonalt og regionalt, og legger aktuelle fagarrangementer etter nyttår over på Teams om nødvendig.