NAV-kontakter for arbeidskraftformidling: Rekruttering og inkludering i Agder - nav.no

Nav Arbeidsgiverskjema: Kontakt NAV - arbeidsgiver

Landbruksdirektoratet: Søknad om unntak for innreiserestriksjonene for grøntnæringen

NAV Agder har laga ei liste over markeds- og rekrutteringskontakter i Agderkommunene. Disse er forberedt på å bistå produsenter som trenger sesongarbeidskraft hovedsakelig innenfor grønt-, potet-, bær -og fruktsektoren.

Bondelaget, Landbrukstjenester Sør, Statsforvalteren og NLR Agder har hatt møte med NAV Agder og det er gjennomført et infomøte for grøntprodusenter. Her kom det fram at flere produsenter trenger arbeidskraft fra midt i mars, og ikke bare i høstesesongen. Per nå er det umulig å få inn de faste arbeidsfolka fra utlandet. Noen er avvist på grensa, og noen har kommet til Norge og er blitt returnert med det samme. Flere har hatt sesongarbeidere fra EU som har kommet til Agder i både 10 og 20 år, og noen av disse er arbeidsledere med masse erfaring og topp, praktisk kompetanse. Disse er det utrolig vanskelig å erstatte, men kriteriene for å få inn utenlandsk arbeidskraft nå er svært strenge:

  • Aktuell arbeidstaker må være strengt virksomhetskritisk for din bedrift
  • Arbeidsgiver må dokumentere at alternative løsninger for arbeidskraft er utprøvd og at arbeidet ikke kan utføres digitalt

I Agder er det 69 produsenter med frukt og bær, og de dyrker 1245 dekar inkl. 883 daa jordbær. Det er 59 potetprodusenter som dyrker 3318 dekar, og 45 produsenter som dyrker grønnsaker på 1448 dekar. Den største kommunen på grøntproduksjon er Grimstad med Kristiansand på andre plass. Det er også en del grønnsaker og frukt/bær i Lindesnes, Arendal og Birkenes. Estimert behov for sesongarbeidskraft i grøntnæringa er 1200-1300 arbeidstakere i Agder, og sjøl om noen produsenter har klart å skaffe arbeidskraft fra nærområdet, er det et stor behov. Opplæring er viktig, og for at NAV skal formidle riktig arbeidskraft, er de avhengig av en god kravspesifikasjon fra bonden om hva jobben går ut på og hva som kreves.

NAV har mange som er registrert som ledige i Agder, også folk med utenlandsk bakgrunn og studenter/ungdom. For å formidle kontakt mellom grøntnæringa og aktuelle arbeidstakere, har NAV oppretta markeds- og rekrutteringskontakter i kommunene i Agder - se liste under og lenke til kontaktinfo og arbeidsgiverskjema på NAVs nettside. Landbrukstjenester Sør (avløserlaget) kan påta seg arbeidsgiveransvaret om bonden ønsker det og de kan også gi opplæring. De har også 900 avløsere der noen kan være aktuelle for jobb på fellesbeitene og i grøntnæriga. NAV har ei koronaordning med at de som går på dagpenger kun skal registrere 50 % av timene de jobber i grøntnæringa på meldekortet, og da beholde halvparten av dagpengene i tillegg til full lønn som sesongarbeider. NAV vurderer også en form for tilskudd eller kompensasjon til bonden som tar inn arbeidskraft fra Norge.

Kommune

Kontaktperson

Mobilnummer

E-post

Arendal

Malgorzata Pawlak

480 31 117

Malgorzata.Pawlak@nav.no

Froland/Åmli

Thor Oskar Eppeland

406 36 693

Thor.Oskar.Eppeland@nav.no

Grimstad

Erik Aas Melhus

916 96 750

Erik.Aas.Melhus@nav.no

Birkenes

Sada Majcic

407 67 498

Sada.Majcic@nav.no

Lillesand

Sølve Andre Bjørndal

920 96 970

Solve.Andre.Bjorndal@nav.no

Midt-Agder*

Anita Premak

452 15 364

Anita.Premak@nav.no

Evje og Hornnes

Bjørn Egil Vatne

407 23 665

Bjorn.Egil.Vatne@nav.no

Kristiansand

Espen Øen

480 45 987

Espen.Oen@nav.no

Lindesnes

Magne Johansen Sletner

485 02 824

Magne.Johansen.Sletner@nav.no

Lister**

Finn Tore Thorsen

406 03 571

Finn.Tore.Thorsen@nav.no

*Bygland, Bykle, Iveland, Valle, Vennesla, Åseral **Farsund, Flekkefjord, Hægbostad, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal