Teamsmøtet vil fokusere på følgende hovedtema:

  1. Opplysninger som trengs for å lage en god plan
  2. Anvendelse av husdyrgjødsel
  3. Tilførsel av næringsstoffer NPK (S) og mikronæringsstoffer
  4. Rett kalking
  5. Gjødslingsøkonomi i forhold til avling

Webinaret blir ledet av Svein Lysestøl og Josefa Andreassen Torp. Webinar er gratis, og krever ingen påmelding, kun klikk på linken under.

Bli med på møtet ved å klikke her