Det er lite nytt innen mineralgjødsling i år og prisene er veldig like som i fjor. Den største praktiske forskjellen er at 25-2-6 og 22-3-10 er blitt rimeligere, og særlig sistnevnte er mer aktuell enn før som beitegjødsling eller som overgjødsling til 2. eller 3. slått uten husdyrgjødsel. Vær imidlertid oppmerksom på at 22-3-10 finnes både som fullgjødsel fra Yara og som NPK gjødsel fra Uralchem i Russland. Sistnevnte er rimeligst, men har lite svovel som kan gi mangel, særlig på våren.

Det er i første rekke Felleskjøpet FKRA og Fiskå Mølle som selger gjødsel i vårt område.

Gjodsel