Vi tilbyr rådgivingsavtaler med 15 % rabatt i alle planteproduksjoner. Du må bestille og betale for tre timer som med rabatt koster 637,50 kr/t, og du kan bestille flere timer til samme pris etter behov. Da får du en fast rådgiver som kommer på gården i vekstsesongen og gir deg tett faglig oppfølging.
Målet er å bedre lønnsomheten, øke kvaliteten på produksjonen og gi råd om prioritering av arbeidsoppgaver. Det settes opp en egen arbeidsavtale mellom deg som gårdbruker og landbruksrådgivingen, som tydelig angir hva det skal gis rådgiving på og avtaleperiode. Mye av rådgivinga foregår ute i felt.
Du og fagrådgiver avtaler på forhånd omfang og innhold i avtalen. Det er lagt opp til gårdsbesøk i vekstsesongen og gjerne et besøk etter sesongen for evaluering og legge grunnlaget for en god vekst- og gjødslingsplan. Jordprøvetaking og selve gjødslingsplanen inngår ikke i rådgivingsavtalen.
Det er du som kunde som må etterspørre besøk hvis ikke annet er avtalt. Avtalen løper til den blir sagt opp (dvs du slipper å fornye den hvert år).

Gå til din produksjon og bestill avtale - du finner info og bestillingskjema HER I VÅRE TJENESTER