Koronatiltak i NLR Agder
• Ansatte har hjemmekontor
• Fysiske arrangementer erstattes med Teamsmøter eller utsettes/avlyses
• Gårdsbesøk og HMS-besøk etter avklaring med bonden
* Tar fôrprøver og jordprøver
* Følger myndighetenes anbefalinger

Våre kontorer

Kontorene er for tida ikke bemannet, men du kan gjøre avtaler for henting/levering av f.eks prøver eller utstyr. Telefon: 38 18 39 00.

Fysiske fagarrangementer i NLR Agder

Siden det kun er tillatt med maks 10 personer på innendørs arrangement, seminarer, etc, og at det ikke anbefales å møtes over kommunegrenser, så velger vi å ikke arrangere fysiske møter i det hele tatt.

Nærkontakt

Definisjonen av nærkontakt er å oppholde seg innen 2 meters avstand i mer enn 15 minutter. Om en deltaker får påvist korona innen 48 timer etter et fysisk arrangement, må de som har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 min til denne personen gå i 10 dagers karantene