Vi forholder oss til de nasjonale tiltakene til enhver tid, der hvor det ikke foreligger lokale tiltak.

Koronatiltak i NLR Agder

• Ansatte har fortsatt mest heimekontor

• Fysiske arrangementer som markdager har vi nå åpnet opp for der det er mulig i forhold til lokale regler.

* Gårdsbesøk og HMS-besøk etter avklaring med bonden

* Tar fôrprøver og jordprøver

* Følger myndighetenes anbefalinger

Regler ved fysiske møter

Alle våre arrangementer skal følge de offisielle koronaretningslinjene, nasjonale og kommunale.

For markdager gjelder:

  • All aktivitet skal foregå utendørs.
  • Personer med sykdom eller luftveisymptomer skal ikke møte
  • Personer i karantene skal ikke møte
  • Det skal holdes 1 meter avstand mellom deltakere
  • Personer skal ikke forflytte seg mellom regioner for å delta, dersom dette strider mot kommunale anbefalinger
  • Vi stiller med håndsprit og munnbind, og oppfordrer alle til å bruke dette
  • Alle arrangementer vil ha deltakerregistrering
  • Der hvor det er fare for å overskride gjeldende begrensninger for deltakerantall, vil vi kreve påmelding

Skulle det likevel forekomme at vi annonserer et arrangement dere tror er i strid med lokale smittevernkrav, setter vi pris på å få tilbakemelding om dette.

Våre kontorer

Kontorene er for tida ikke bemannet, men du kan gjøre avtaler for henting/levering av f.eks prøver eller utstyr. Telefon: 38 18 39 00.

Nærkontakt

Definisjonen av nærkontakt er å oppholde seg innen 2 meters avstand i mer enn 15 minutter. Om en deltaker får påvist korona innen 48 timer etter et fysisk arrangement, må de som har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 min til denne personen gå i 10 dagers karantene