Dette er obligatorisk og skal gjennomføres hvert 5. år frem til 1.1.2020, deretter hvert 3. år.

Tester vil avtale et tidspunkt etter påmelding, og kommer til avtalt sted for å gjennomføre testen. Bruker må ta en grundig rengjøring og grovteste sprøyta før test. Bruker må være tilstede under funksjonstesten.

Under funksjonstesten får du:

  • Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte
  • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
  • Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav
  • Ei sprøyte i god stand og som blir brukt riktig gir bedre biologisk virkning, noe som igjen kan gi sparte kostnader

Tester reparerer ikke sprøyter, men har med et lite utvalg av manometer, dyser med mer.

Pris pr sprøytetest: kr 3000,- (medlemspris) Rabatt på 15% hvis flere sprøyter testes på en oppstillingsplass.

Bestill sprøytetest her

Spørsmål kan rettes til astrid.gissinger@nlr.no, 917 63 115

Les mer om regelverket her: Funksjonstesting av spredeutstyr