Årsmeldinga viste at det hadde vært stor aktivitet både på feltforsøk, prosjekter og rådgiving i koronaåret. Og regnskapet viste et overskudd på 240.000 kr. Den nye direktøren i NLR, Bjarne Holm hadde en fin presentasjon av virksomheten i NLR og ei oppsummering av rapporten om måloppnåelse (se bilde). Sigurd Reksnes, kom med ei hyggelig helsing fra NLR-styret. Svein Lysestøl blei takka av som ansattes representant i styret og Odd Harald som leder av valgkomitèen. Begge har gjort en kjempefin innsats som tillitsvalgte i NLR Agder.

Gjenvalg av sittende styre og varapersoner.
Brit Mjåland, styreleder
Ole Helle, nestleder (valgt av styret)
Achim Heim
Per Try (ikke på valg)
Terje Birkeland,
Bernhard Arnevik (ikke på valg)
Sigbjørn Leidal (valgt av ansatte)
Josefa A. Torp (vara ansattes rep.)
Jan Petter Gjertsen (1. vara)
Kristin S. Eikeland (2. vara)
Knut Olimstad (3. vara)