Det gis tilskudd til grøfting. Tilskuddssatsene for grøfting er på 2000 kr/daa systematisk grøfting eller 30 kr pr meter usystematisk grøfting, begrenset oppad til 2 000 kr per dekar berørt areal. Det må søkes før arbeidet er påbegynt.

Pris 750,- pr time (medlemspris). Ta kontakt!

Dreneringsplaner: astrid.gissinger@nlr.no, tlf. 917 63 115

Nydyrkningsplaner: erlend.vandeskog@nlr.no 928 21 617 eller astrid.gissinger@nlr.no, tlf. 917 63 115