Planlegg neste års sesong nå

01.10.2018

Vi har så vidt lagt bak oss en svært krevende vekstsesong, men nå er det allerede på tide å planlegge neste års sesong.

Les mer ›

Regn og stress

01.10.2018

No er det ikkje tørke som har vore utfordringa i september, men regn og vind. Snart skal fôret teljast og avlingsskadane bereknast.

Les mer ›

Utsatt frist - spre husdyrgjødsla før 1.oktober

06.09.2018

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en midlertidig endring i "forskrift om gjødselvarer mv.

Les mer ›

Hurtiganalyse av gras

21.08.2018

Vi har lenge ønsket å kunne tilby bøndene hurtiganalyse som verktøy for bestemmelse av rett slåttetidspunkt. Og nå har vi kjøpt vårt eget NIR-apparat for nettopp dette.

Les mer ›

Ny grovfôrsatsing i Agder

21.08.2018

Nå blir det viktigere enn noen gang å ha kontroll på grovfôrkostnadene sine og optimalisere grovfôravlingen. Bli deltaker i "Mer og bedre grovfôr på Agder"!

Les mer ›

Frist for søknad - produksjonstilskudd

22.08.2018

Det er tid for å tenke på andre søknadsomgang for produksjons-tilskudd. Søk i god tid slik at du har mulighet for å rette opp eventuelle feil/problem. Absolutt siste frist for levering er 15.

Les mer ›

Grovfôrkampen

21.08.2018

Årets sesong har vært svært krevende for grovfôrkampdeltager Henning Kolnes fra Lista.

Les mer ›

Test av virus i egne settepoteter

22.08.2018

Før du bestemmer deg for å bruke egne settepoteter neste sesong er det nyttig å vite innhold av virus Y og A.

Les mer ›

RMP-potten styrket

21.08.2018

Agderfylkene har fått økte midler til tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Og nytt i år er tilskudd til bratt areal.

Les mer ›

Jordprøver er grunnlaget for en god gjødslingsplan

23.08.2016

Jordprøvene er et viktig grunnlag for gjødslingsplanen din. Sørg for å ha alt oppdatert ved å ta jordprøver nå i haust.

Les mer ›

Fôrprøver er særlig viktig i år

21.08.2018 (Oppdatert: 14.09.2018)

I år er det ekstra viktig å ta fôrprøver. Når det er knapt med grovfôr og innkjøpt fôr er dyrt, er det særdeles nyttig å vite kvalitet og mengde.

Les mer ›

Tørke og stress

21.08.2018

Sola fortsette å steike frå mai til august, og graset slutta å vekse og gjekk inn i ein slags dvale, medan bonden streva med vatning eller med å skaffe nok vinterfôr.

Les mer ›

Den viktige matproduksjonen

09.08.2018

Denne sommaren har vore spesielt krevjande for Agderbonden. Sol og høg temperatur sidan byrjinga av mai, og mest ikkje regn.

Les mer ›

Velkommen til Naturligvis

09.08.2018

Kom til Evjemoen 17.-19. august. Som tidligere år er NLR Agder på plass med stand på landbruksmessa Naturligvis.

Les mer ›

Fôrmangel i Agder-fylkene

06.07.2018

Fylkesmannen, kraftfôrleverandørene og næringen har hatt møte om den krevende situasjonen og kommer med anbefalinger.

Les mer ›

Stormøte om grovfôrsituasjonen på Evjemoen kino 10/7 klokka 11

06.07.2018

Det er viktig å sette i gong tiltak for å spare grovfôr allereie no. Alle må stå saman i ein svært krevjande situasjon - for næringa - og for kvar einskild.

Les mer ›

Innovasjon Norge har midler igjen

04.07.2018

Innovasjon Norge har tilskuddsmidler å dele ut. Vi kan hjelpe med planlegging og søknader med mer.

Les mer ›

Debio tillater bruk av konvensjonelt fôr

04.07.2018 (Oppdatert: 22.08.2018)

Økologiske produsenter kan søke og få tillatelse til bruk av konvensjonelt dyrka fôr, men de må søke.

Les mer ›

10 aktuelle tiltak for å få mer fôr nå i år

19.06.2018

Avlingene på 1. slåtten var for de aller fleste svært dårlig og dette gjelder for store deler av Sør-Norge.

Les mer ›

Ally SX - salgstopp 30. juni

19.06.2018

Ally SX har vært et off-label godkjent sprøytemiddel mot høymole i eng, men godkjenningen går ut 30. juni 2018 og da er det salgstopp på middelet. Alt av restopplag i butikkene må da destrueres.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.