Stor nytte av gjødslingsplan

05.01.2021 (Oppdatert: 20.01.2021) Svein Lysestøl, Josefa Andreassen Torp

Gjødslingsplanlegginga er i full gang, og det kan lønne seg å ha en gjødslingsplan som er godt tilpassa drifta.

Med en tilpasset gjødslingsplan kan du høste store avlinger av god kvalitet. Foto: Julie Wiik

Jordprøver legger grunnlaget

5-6 år etter at du fikk tatt ut jordprøver sist, kontakter vi deg. Da er det normalt behov for oppdatert kunnskap om bl.a. pH. Etter åtte år er jordprøvene ikke gyldige lenger. Dersom du har ny jord, eller mangler jordprøver, oppfordrer vi deg til å ta kontakt for jordprøvetaking. Om du vil, kan du låne jordprøvebor for å ta prøver sjøl.

Gjødslingsplan er lønnsomt

En gjødslingsplan er svært viktig for å få ei lønnsom drift gjennom optimal gjødsling av næringsstoffer, mineraler og kalk. I tillegg er det et myndighetskrav å ha en gjødslingsplan som tilfredsstiller forskriften.

 

Gjødslingsplanen bygger på de opplysningene som planleggeren får fra deg som bonde. Bondens kjennskap til avlingspotensial på de ulike skiftene er viktig for å få rett gjødsling og prioritering av tiltak. Gjennom samtalen om gjødslingsplanen vil bonden og planleggeren sammen komme fram til de beste løsninger for drifta av arealene.. Eksempler på aktuelle diskusjonstema kan være.

 

  • Hvor bør man prioritere kalking?
  • Hvordan kan man bedre fordele husdyrgjødsla til beste for agronomi og økonomi?
  • Alternative organiske gjødslingsprodukter til gjenlegg mv.
  • Hvordan optimalisere avling på bruket til en forsvarlig kostnad?
  • Vurdere hva som kan begrense veksten på aktuelle skifte.
  • Sette riktig avlingsnivå i forhold til behov, skiftets potensiale mv.

 

  

Husdyrgjødsla – ta gjerne en prøve!

Hysdyrgjødsla er ofte X-faktoren i gjødslingsplanlegginga. Derfor er det viktig at du tar en husdyrgjødselprøve. Gjennom gjødsla tilfører vi de næringsstoffene som alternativt er mest kostbare å kjøpe inn i form av mineralgjødsel. Derfor lønner det seg å kjenne innholdet i husdyrgjødsla. Prøven må tas når gjødsla er tilstrekkelig omrørt før spredning. Du kan henvende deg til oss, så sender vi inn prøven.

 

I år har det vært veldig mye nedbør seinhøstes. For dere som har åpne gjødsellagre vil det være mye vann i gjødsla. Dette påvirker næringsinnholdet per tonn vare og må hensyntas for å få rett gjødsling.

 

Gjødslingsplanen som verktøy gjennom vekstsesongen

Gjødslingsplanen er et utgangspunkt for drifta, men sesongen kan gi forhold som vi ikke har kontroll på når vi lager gjødslingsplanen før vekstsesongen. Derfor er det viktig å tenke at gjødslingsplanlegginga er dynamisk, dvs at behov for næring og mineraler mv. kan endre seg i løpet av sesongen i forhold til temperatur, nedbør, tørke, vinterskader o.l. I tillegg vil avlingsbehov være en problemstilling, f.eks. etter tørke. Rådgiverne i NLR er der for å hjelpe deg med de utfordringer du måtte ha i dyrkinga. Det er bare å ta kontakt for oppdatering av planen og faglige spørsmål undervegs for et best mulig resultat.

 

Husk at det normalt er dere med de høyeste avlingene som har mest nytte av gjødslingsplanen. Det er både lønnsomt og miljøvennlig å ha en høy produksjon per arealenhet. Gjennom gjødslingsplanlegginga har du lagt et godt grunnlag for å få dette til.

Bestill gjødslingsplanen

Vi prioriterer de som har ønsker om plan utarbeidet snarest.

Ønsker du å bli prioritert? BESTILL HERFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.