Teknikkfagdag med hovedfokus på mineralgjødselspredning

08.10.2020 (Oppdatert: 08.10.2020) Jan Karstein Henriksen, Nere Knutsson Haugå

7. oktober hadde vi fagdag i maskinteknikk i Søgne med hovedfokus på presis mineralgjødselspredning. Tretti bønder og fire maskinfirma var med.

Det var stor interesse for å delta på maskindemonstrasjonen på teknikkfagdagen. Foto Nere Haugaa

 

På fagdagen var det først ulike foredrag inne, så omtale av traktorer og mineralgjødselspredere. Deretter ble det demonstrasjon i felt, med de ulike maskinene og mineralgjødsel, for å vise spredning med kantspredeutstyr mot åkerkant og spredejevnhet inne på jordene.


Programmet begynte med at Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder fortalte om viktige grunninnstillinger, betydning av kantsprederaggregat på maskinen og om lønnsomhet på ulike gårdsstørrelser ved investering i ulikt utstyr som kan gi mer presis spredning.

Videre hadde Nere Knutsson Haugå fra NLR Agder foredrag om presisjonsutstyr, resultat av kartlegginga av satellittdekning på Agder med dekningsbilen, ulikt presisjonsutstyr og muligheter.

Dernest hadde de fire maskinfirma omtale av sitt utstyr og viste innstillingsmuligheter på maskinene. De fire firmaene var AK – Lindesnes Maskinsenter med Case traktor og Amazone mineralgjødselspreder, Eiksenteret med Fendt traktor og Rauch mineralgjødselspreder, Traktor og Maskin AS med Claas Traktor og Bogballe mineralgjødselspreder og Felleskjøpet John Deere traktor og Kverneland mineralgjødselspreder. Ute på jordet kjørte alle maskinene ut 40 kg 22-2-12 pr dekar og det ble spredd med kantsprederaggregat mot en fiktiv åkerkant og videre et kjøredrag med 12 meter mellomrom videre innover på jordet. Det ble satt opp oppsamlingskar på tvers av kjøreretninga. Gjødsla i disse ble så overført til glassylindre slik at vi kunne sjekke fordelinga inne på jordet, og hvor mye gjødsel som var spredd utenfor «kanten». Så ble sprederesultatene diskutert.

 

Vi føler at fagdagen ble meget vellykket og maskinfirmaene hadde lagt ned store ressurser for at det skulle bli bra.

Hovedinntrykket er at det er viktig og meget lønnsomt å få til presis spredning av mineralgjødsel. Uansett enkel eller komplisert maskin - traktor og spreder må stilles riktig etter instruksjonsbøkene. Selv om investering i kantsprederaggregat, sporfølgerutstyr og seksjonsavstenging koster, så vil slikt utstyr ofte gi bedre netto lønnsomhet på gården sammenlignet med å bruke enkle billige spredere. En investering opp mot 200 000 kr totalt i presisjonsutstyr til traktor og avansert mineralgjødselspreder er mest lønnsomt på grovfôrgårder/grovfôrareal over 400 – 450 dekar. Kjøringene ute viste at presis kjøring og rett brukt/innstilt spreder med kantspredeutstyr gir meget jevn gjødsling inne på jordet og helt ut mot jordekanter, med lite gjødsel spredd utenfor jordet. I selve testkjøringene på demonstrasjonen kom Rauch sin spreder best ut, men alle de prøvde mineralgjødselsprederne vil gi gode sprederesultat når de blir korrekt justert og kalibrert.

Utvalg av demonstrert utstyr:

Case traktor med Amazone mineralgjødselspreder fra AK Lindesnes Maskinsenter på Vigeland

Case traktor med Amazone mineralgjødselspreder fra AK Lindesnes Maskinsenter på Vigeland, foto JKH

Claas traktor med Bogballe mineralgjødselspreder fra Traktor og Maskin på Mosby i Kristiansand

Fendt traktor med Rauch mineralgjødselspreder fra Eiksenteret i Lyngdal

John Deere traktor med Kverneland mineralgjødselspreder fra Felleskjøpet Rogaland og Agder

Alle foto: Jan Karstein Henriksen

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.