Søknadsfrist og nytt tilskudd i RMP Agder

09.09.2020 (Oppdatert: 09.09.2020) Inger Birkeland Slågedal

Søknadsfristen for å søke om tilskudd fra Regionalt Miljøprogram (RMP) er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november. Merk! Det er innført ei ny tilskuddsordning i år: Soner for pollinerende insekter.

Regionalt miljøtilskudd (RMP) er et årlig tilskudd som skal stimulere gårdbrukerne til å gjøre en ekstra miljøinnsats for å fremme kulturlandskapet og begrense forurensningen fra jordbruket. Agder har fått kr 16,4 mill. til rådighet til regionale miljøtilskudd i 2020. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. Nytt i år er at også Agder har innført tilskudd til Soner for pollinerende soner. Det vil si innsåing av blomstereng i kantsoner. Dette tilskuddet er omtalt i egen artikkel - LES DEN HER

I Agder har vi 21 ulike tilskuddsordninger fordelt på seks ulike miljøtema:

¹ Kommunene har tidligere valgt de verdifulle jordbrukslandskapene. For disse områdene gjelder ordningene Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (§6) og Slått av verdifulle jordbrukslandskap (§8).
² I tillegg omfattes alt areal på øyer uten veiadkomst i skjærgården og i innlandsvann av ordningen Beiting av verdifullt jordbrukslandskap i utmark (§7). Dette gjelder også noen verneområder og enkelte andre kartfestede områder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.