Nytt om utenlandsk arbeidskraft

25.03.2020 (Oppdatert: 31.03.2020)

Myndighetene har opphevet innreiseforbudet for EU/EØS-borgere som skal arbeide som sesongarbeidere i landbruket. Det betyr at de som har eller seinere inngår en arbeidsavtale, ikke kan nektes innreise. For sesongarbeidere fra tredjeland (utenfor EU/EØS), gis det ikke nye arbeids- og oppholdstillatelser. Det er viktig at en følger de anbefalingene som tidligere har gitt rundt dette med dokumentasjon og kontaktinformasjon til arbeidsgiver ved grensepassering. Arbeidskontraktene bør fokusere på at det dreier seg om avtaler med personer med spesialkompetanse innen landbruk.

Foto: Astrid Gissinger

Det er viktig at arbeidstaker har med seg tilstrekkelig og god dokumentasjon på at de kan arbeide og oppholde seg i Norge. Når arbeidstaker kommer til grensa må de altså dokumentasjon så langt det er mulig, selv om de kommer fra EØS-området. Dokumentasjon av arbeidsforholdet/arbeidskontrakt, arbeidssted og karanteneforhold er sentralt i denne sammenheng. Arbeidstakerne vil bli møtt ved grensa og forlagt en rekke spørsmål om slike ting, og de kan risikere å bli bortvist om de ikke kan svare/dokumentere. Det er lurt å være føre vâr. Om arbeidstaker opplever problemer på grensa, må vedkommende ringe sin arbeidsgiver i Norge. Det oppleves som langt mere smidig på grensa om arbeidstaker har med den dokumentasjonen som Bondelaget har foreslått. Arbeidstaker må selvsagt følge pålegget om 14 dagers karantene når de ankommer – etter de retningslinjer som den enkelte kommune gir.

Brev/dokumentasjon skal medbringes av den ansatte når han/hun kommer til grensa. Skriftlig arbeidsavtale/kontrakt er her det aller viktigste, sammen med adresse i Norge.

Forslag til standardbrev arbeidstaker må ha med, kan hentes fra Bondelagets nettside. 

Her er sjekklista på som må være i orden:
• Karantenefasiliteter hos arbeidsgiver må være på stell.
• Skriv et BREV ETTER DENNE MALEN hvor du som arbeidsgiver bekrefter arbeidets form og viktighet.
• Skanne og sende på e-post skattekort fra i år eller fjoråret, for de som har det.
• Registreringsbevis fra politiet for de som har det fra tidligere.
• Arbeidskontrakt.
• Firmaattest.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.