Oppdatert 18.mai - Nytt om utenlandsk arbeidskraft

16.04.2020 (Oppdatert: 01.07.2020)

Arbeidere fra EU/EØS og fra tredjeland, må ha arbeidskontrakt og kontaktinformasjon til arbeidsgiver ved grensepassering. For vietnamesiske arbeidere må ambassaden i Bangkok motta passene for å utstede D-visum. Det er viktig at en følger myndighetenes retningslinjer for karantene som nå er 10 dager. Arbeidskontraktene bør fokusere på at det dreier seg om avtaler med personer med spesialkompetanse innen landbruk.

Foto: Astrid Gissinger

Når utenlandske arbeidstakere kommer til grensa må de ha med nødvendig dokumentasjon på at de har arbeids- og oppholdstillatelse. Skriftlig arbeidsavtale/kontrakt er her det aller viktigste, sammen med adresse i Norge. Forslag til standardbrev arbeidstaker må ha med, kan hentes fra Bondelagets nettside (se lenke under). Om arbeidstaker opplever problemer på grensa, må vedkommende ringe sin arbeidsgiver i Norge. Arbeidstaker må følge pålegget om 10 dagers karantene ved ankomst, etter lokale retningslinjer ift hva de kan gjøre i karantenetida.
Nytt for arbeidere fra Vietnam er at arbeidsgiver må informere søkerne om at pass + 1 passbilde må innleveres til VFS-kontoret i Vietnam. Disse videresender passene til ambassaden i Bangkok for visering. VFS har åpent mandag, onsdag og fredag f.o.m. 18.mai. Søkerne må booke time for OPPMØTE HER.  Spørsmål knytta til utstedelse av D-visum kan rettes til visa.bangkok@mfa.no.
Mer informasjon på nettsidene til UDI. Se lenker til andre aktuelle artikler. Merk spesielt den nye smittevernveilederen for sesongarbeidere innen potet og grønt.


Her er sjekklista på som må være i orden:
• Karantenefasiliteter hos arbeidsgiver må være på stell.
• Skriv et BREV ETTER DENNE MALEN hvor du som arbeidsgiver bekrefter arbeidets form og viktighet.
• Skanne og sende på e-post skattekort fra i år eller fjoråret, for de som har det.
• Registreringsbevis fra politiet for de som har det fra tidligere.
• Arbeidskontrakt.
• Firmaattest (dette finner du på Altinn)

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.