Klimakalkulatoren for Agderbonden

19.11.2020 (Oppdatert: 23.11.2020) Inger Birkeland Slågedal

De tre infomøtene om klimakalkulatoren blei på grunn av korona omgjort til et videomøte på Teams med 40 deltakere. Deltakerne var en god miks av bønder, rådgivere, landbrukskonsulenter, landbruksskoler og politikere i Landbruksforum Agder. Finn Åsheim fra Agder Bondelag innleda om Landbrukets Klimaplan og forventningene til klimakalkulatoren, og Svein Skøien fra NLR sentralt presenterte kalkulatoren og la fram eksempelbruk og mulige tiltak.

Gode kvalitetsavlinger er bra for klimaet! Foto: Jpsefa A. Torp

 

En klimaavtale med regjeringa gir landbruket muligheten til å velge hvilke klimaløsninger vi best kan iverksette. «Vi har 10 år og 10 sesonger på oss, og for å innfri avtalen har landbruket laget sin egen klimaplan», sa Finn Åsheim i innledninga. Klimakalkulatoren gir mulighet til å beregne klimaavtrykk, og se hvor det er best å gjøre klimaforbedringer på den enkelte gård. Alle gårder er forskjellige og hvilke klimaløsninger som er best vil derfor variere.

 

Klimakalkulatoren

Målet er at alle gårdsbruk skal ta i bruk klimakalkulatoren innen utgangen av 2025, og ha fått tilbud om klimarådgivning. Klimakalkulatoren er ikke perfekt, men en god start for klimaberegninger på eget bruk. Den er i klar for produksjonene melk, korn og gris. Øvrige produksjoner som grønt, fjørfe, sau og ammekyr lanseres i løpet av 2021. Aktivitet fra tilleggsnæringer og skog er ikke med. Kalkulatoren gir ei klimaberegning, men tar ikke hensyn til andre bærekraftmål.

Kalkulatoren bygger på gjennomsnittsverdier for utslipp, anbefalt fra IPCC. Det er en regnemodell som beskriver gårdsdrifta og med bondens samtykke får kalkulatoren tilgang på data via Landbrukets Dataflyt.

Det hentes data fra følgende kilder:

 • Jordsmonnsdata kombinert med nedbør, temperatur etc. – NIBIO
 • Produksjonsdata/driftsinformasjon husdyr – husdyrkontroller/effektivitetskontroller (Tine/Mimiro, Animalia, KLF, Nortura)
 • Produksjonsdata/driftsinformasjon plante – Skifteplan (inkl. skifteopplysninger/kartdata)
 • Avregningsdata – varemottakere
 • Fakturadata – fôrleverandører, leverandører av innsatsfaktorer
 • Produktdeklareringsdata – fôrleverandører, gjødselleverandører, andre leverandører
 • Dokumentasjon på CO2 utslipp ved produksjon av innsatsfaktorer - leverandører
 • Tilskuddsdata – Landbruksdirektoratet (kontroll, utvalg benchmarking)
 • Regnskapsdata (drivstoff, strøm, ) – Duett og Agro Økonomi / regnskapskontor / bonde
 • Registreringer fra bonden på f.eks gjødsellager og gjødslingsmetoder

 

Vurdering av aktuelle tiltak

Her er de åtte aktuelle satsingsområdene:

 • Utrulling av klimakalkulatoren
 • Bedre fôring, dyrehelse og avl
 • Fossilfri maskinpark
 • Fossilfri oppvarming
 • Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
 • Bruk av husdyrgjødsla til industrielle biogassanlegg
 • Jorda som karbonlager
 • Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

 

Oppfølging og rådgiving

Det pågår kursing og utdanning av klimarådgivere i NLR og TINE. NLR utvikler også nye rådgivingstilbud innenfor klimasmart landbruk, for individuell oppfølging med klimaråd på gården og grupperådgiving. Blant anna lages ei Klimahåndbok som inneholder klimakort med enkle beskrivelse av aktuelle tiltak for ulike produksjoner og gårder. Tiltakene er basert på Landbrukets Klimaplan som viser hvordan et samla jordbruk gjennom de åtte satsingsområdene skal nå målet om å kutte klimagassutslipp, og øke opptaket av karbon i jord med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. NLR Agder tilbyr 12-15 medlemmer å bli med i to faggrupper som skal gå gjennom klimaberegningene på tre møter i vinter, der rådgiver er med. Det er gratis og førstemann til mølla! 

 

PÅMELDINGSSKJEMA - FAGGRUPPE FOR KLIMAKALKULATOR

 

Bruk av klimakalkulatoren kan gi bedre og mer effektiv rådgiving, og ei kompetanseheving i næringa. Aktuelle klimatiltak kan gi både agronomiske og økonomiske fordeler for bonden. I tillegg er det med å synliggjøre landbrukets klimainnsats overfor samfunnet.

 

Bondelaget opplyste om at det jobbes med å få inn et tilskudd til klimarådgivning i RMP fra søknadssesongen 2021. De har også en avtale med Gjensidiges bærekraftfond som gir støtte til klimarådgivning på gårdsnivå for medlemmer og kunder av Gjensidige.

 

 

Infomøtet om klimakalkulatoren for Agderbonden kan sees i Chatten i Teams, for alle som var påmeldt kurset og har fått møtelenke.

 

 

 

Nyttige lenker

Infomøtet om klimakalkulatoren for Agderbonden kan sees i Chatten i Teams, for alle som var påmeldt kurset og har fått møtelenke.

 

E-læringskurs (bruk Bank-ID)

 

Artikkel om Klimagasser, NLR Rogaland 

 

Artikkel om at Høye avlinger gir godt klima, NLR Rogaland 

 

Les meir om Klimasmart landbruk 

 

Gå inn på Demobruket i klimakalkulatoren 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.