Godt nyttår!

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020) Inger Birkeland Slågedal

Et riktig godt nyttår ønskes alle medlemmer i NLR Agder, og takk for alt vi har hatt sammen i det gamle! Vi er nå inne i det magiske året 2020 - symmetrisk og fint tallmessig, med mulighet til å lære noe nytt, utvikle oss, bli bedre, realisere planer og gjøre noe ekstra.

Foto: Inger Birkeland Slågedal

Det kan være endringer i drifta, nye produksjoner, nybygg, eller faglig oppdatering for å øke avling og kvalitet og lønnsomhet. Det er moro å ha noe å strekke seg etter. Og her kan landbruksrådgivinga bidra med individuell rådgiving og grupperåd i små faggrupper som utveksler erfaringer sammen med en rådgiver der kunnskap deles og utvikles til beste for alle.
Det er mange husdyrbruk på Agder, og i 2018 var det for første gang fleir ammekyr enn melkekyr i regionen. Tallet på melkekyr er stabilt, men antall ammekyr har mer enn dobla seg siden 2008. Det er bra at Agder har tatt sin del av produksjonen av storfekjøtt. Det er noe vi i NLR Agder har jobba for gjennom ammekuprosjektet i Aust-Agder og Stofekjøttprosjektet i Agder som går inn i sitt siste år nå.

Som felles nyttårsønske håper vi på et godt år for landbruket på Agder, i Norge og i verden. Og at vi alle kan bidra til å redusere klimagassutslippene, både privat og i næring gjennom å drive godt agronomisk.

Hilsen Inger Birkeland SlågedalFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.