Full slått i store deler av Agder nå og framover

11.06.2020 (Oppdatert: 12.06.2020) Sigbjørn Leidal

Hittil er det stort sett kystområdene som har hatt slått, men nå begynner områdene innover landet også å bli slåtteklare.

Eng i Lyngdal i skyting (fra fredag 5/6). Dette er er et aktuelt produksjonsfôr til f.eks. mjølkeku. Foto: Erlend Vandeskog.

De siste dagene har vært litt mer overskya og høsteforholdene har stedvis vært litt dårligere nå. Men over mot slutten av kommende helg og utover neste uke meldes det mye sol og gode tørkeforhold. Det vil være svært aktuelt for veldig mange godt innover på 2-300 moh. å høste i den kommende finværsperioden. Dette gjelder spesielt for de som skal ha fôr med høg energikonsentrasjon.

Det ble foregående mandag tatt ut grasprøver, og i innlandet i Bygland viste disse 0,99 FEm. Med normal utvikling på rundt 0,01 FEm nedgang per dag vil det til helga og utover være aktuelt å slå dette fôret.

Det er betydelige forskjeller mellom enger i år, så vi anbefaler sterkt at bonden tar en tur på jordene for å prioritere slåtten i forhold til hvor langt de ulike engene er kommet. Det er for de fleste aktuelt å påse at timoteien i hvert fall er kommet i begynnende skyting før slåtten (minst 10 % av aksene synlig). For tidlig slått vil kunne gi et fôr med uønsket høy fôrenhetskonsentrasjon, betydelig lavere avling og tidlig slått ved flere anledninger vil kunne gi utgang av kulturgraset og gi behov for tidligere fornying enn ellers nødvendig.

Skal det slås til ammeku og hest vil det normalt fortsatt være aktuelt å vente med slåtten, kanskje med unntak av områdene ved kysten der veksten er kommet lengst. Dersom man planlegger 2 slåtter vil det være potensial for å få større avlinger ved å vente med slåtten. Men været vil uansett være avgjørende. Ved kysten er mye av graset kommet godt under 0,90 FEm. Analysesvar fra mandag denne uka ventes fredag ettermiddag.

Det er store fordeler med å bruke godværsdagene som ligger foran oss til grasberging. Mange vil lett kunne berge gras av god kvalitet, og gode tørkeforhold vil også kunne gi grunnlag for en god grovfôrøkonomi. Ikke minst er gras som har lang transportavstand viktig å få god fortørking på.

Oppfordringen til alle er kort sagt å følge med på engutvikling og værvarselet framover. NLR ønsker alle en god slått.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.