Fagmøter maskinteknikk

17.01.2020 (Oppdatert: 17.01.2020) Jan Karstein Henriksen

Jordarbeiding, sprøyteteknikk og mineralgjødselspredning. Møtene passer for alle produksjoner, men er mest aktuelle for dere med gras og korn.

Undervegs i arrangementet blir det servering. Alle vel møtt.

Fagmøtene blir ved Jan Karstein Henriksen fra Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Grimstad:    Tirsdag 11. februar 2020 kl. 19 – 22 på Landvik, Reddalsveien 215, 4886 Grimstad

Lyngdal:    Torsdag 13. februar 2020 kl. 19 – 22 Kirkeveien 32, 4580 Lyngdal

 

 • Jordarbeiding
  • Kort om jordbelastning, hjulutstyr, dekk og dekktrykk.
  • Ulike jordarbeidingsredskaper – utstyrsvalg, prioriteringer og tilpasninger.
  • Hvordan lage et godt såbed ?
  • Fornying uten pløying
  • Økonomisk mekanisering - kostnader ved ulike maskiner og jordarbeidingsopplegg
  • Annet aktuelt og diskusjoner

 

 • Sprøyting og sprøyteteknikk med åkersprøyter
  • Endret regelverk for sprøyting nær vann og vassdrag
  • Nye typer lavavdriftsdyser som kan brukes med redusert avstand til vann – duger de ?
  • Praktiske anbefalinger i sprøyteteknikk ved ulike sprøytinger
  • Presisjonssprøyting – hva er på gang framover ?

 

 • Mineralgjødselspredning
  • Viktig ved innstilling og bruk av mineralgjødselspredere
  • Presisjonsspredning: Kantspredere, vegecelle, sporfølgere, seksjonsavstenging ?
  • Kostnader ved mineralgjødselspredning med ulikt utstyrsnivå – hvor mye areal må en ha for at det skal lønne seg med skikkelig presisjonsutstyr ?
  • Leie presisjonsspredning fremfor å spre selv ?

 

 • Andre teknikkemner og mekaniseringsøkonomi til diskusjon/ spørsmål om vi har tid/det er spesiell interesse for
  • Husdyrgjødselutstyr og tilpasninger for økonomisk husdyrgjødselhandtering
  • Grashøsting – ulike slåmaskiner med og uten knekker, river, berging og hjemtransport
  • Vanning og vanningsutstyr

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder           Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.