Aktiv gjødslingsplanlegging som verktøy for bedre planteproduksjon

03.01.2020 (Oppdatert: 14.02.2020) Svein Lysestøl

En god planteproduksjon krever god planlegging, og gjødslingsplanen er en av de viktigste verktøyene for dette. Vi ber om at opplysningene om  gjødslingsplanen blir gitt til planleggeren slik at planen blir et best mulig arbeidsredskap for bonden.

Foto: Dag Arne Eide

 

Vi er nå midt i gjødslingsplansesongen og planene skal i hovedsak være utarbeidet innen mars, men etter avtale med kunden kan det bli noen planer også i april.

En gjødslingsplan blir ikke bedre enn de opplysninger som planleggeren sitter inne med. Det er derfor viktig at mest mulig informasjon om plantedyrkinga deles med aktuelle planlegger. Det er svært oversiktlig å få skifteinformasjonen tilsendt på papir. Bruk gjerne DETTE SKJEMAET

Særlig der det er fokus på optimale avlinger vil gjødslingsplanen være viktig. Gjennom jordprøver og beregningsprogram beregner man rett gjødsling i forhold til forventa og ønska oppnådd avling. For mange utgjør husdyrgjødsla en betydelig del av tilførselen av plantenæring. Da er det viktig å vite hva husdyrgjødsla inneholder. Vi anbefaler alle å ta en husdyrgjødselprøve. Prøven må tas i samband med at gjødsla er under omrøring før spredning. Ta kontakt med en rådgivere i forkant av dette.

Stadig flere har fokus på økte avlinger og da vil økt gjødsling kunne være et av tiltakene. I et slikt fokus er det enda viktigere å oppfylle behovet for alle hovednæringsstoffer, og også ha tilfredsstillende pH. Det kalkes generelt altfor lite, og bedre kalking utgjør på veldig mange gårder et betydelig økt avlingspotensiale. For mange vil det være viktig å få mer kunnskap om kalkbehov ved å ta flere og nye jordprøver.

Værforhold og avlingsutvikling gjennom sesongen kan gi behov for endret gjødsling undervegs. Derfor er det viktig å følge med i vekstnytt og de råd som gis der. Ta gjerne kontakt med en rådgiver dersom det dukker opp spørsmål gjennom sesongen.



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.