Tilsyn med produksjon av vegetabilsk mat – hygiene og plantevernmidler

01.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Mattilsynet planlegger i år å gjennomføre tilsyn med hygiene og plantevernmiddelbruk i primærproduksjonen av korn, potet og frukt.

Foto/skrevet av: Bente Synøve Laland, Mattilsynet

God hygienepraksis i primærproduksjonen er viktig for å hindre spredning av næringsmiddelbåren sykdom. Riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å redusere helse- og miljørisikoen.

Mattilsynet vil i år føre tilsyn med bruk av plantevernmidler hos primærprodusenter av potet, korn og frukt. På tilsynet vil det blir spørsmål om autorisasjonsbevis til den som gjennomfører sprøytearbeidet, funksjonstest av sprøyte, kunnskap om prinsippene for å føre plantevernjournal, oppbevaring av plantevernmidler og rengjøring. Hos fruktprodusenter vil tilsynet i tillegg også omfatte hygiene.  Her blir det fokus på hvordan primærprodusenten sikrer reinhold av lokaler, utstyr, beholdere, kasser, kjøretøy osv. Det vil også bli stilt spørsmål om hvordan en sikrer at de som håndterer næringsmiddel er ved god helse, om de ansatte har fått opplæring om helserisiko, hvilke rutiner det er for personalhygiene, toalettforhold, tilgang på rennende vann, såpe, papirhåndkle osv.

 

Tilsynskampanjen vil bli gjennomført i hele landet i perioden mai – november 2019.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.